Wawancara Terhadap Ibu Dinas Tengah

20220725T033432435Z621936.png
0
Vote
Photo credit
Gusti Ayu Sriani dkk
Issue name
Year
Contributor
Gusti Ayu Sriani, I Gusti Ayu Eka Pradnya Putri, Ni Luh Gede Dwita Yoni (STT Eka Dharma Cura, Banjar Adat Tengah, Desa Kukuh, Marga, Tabanan
Author(s)
  Wikithon competition
  Bale Banjar


  Yunika Apriliani

  6 months ago
  Score 0
  Becik pisan banjar druene sampun wenten bank sampah. Mangkin indik pniki sane patut katulad olih krama baline sami. nenten ja anak istri manten, sakemaon anak lanang taler patut ngutsahayang mangda pikobet luu utawi sampah katepas ngangge bank sampah. palemahane bersih, kramane polih pipis.

  You are not allowed to post comments.

  How could a traditional Balinese community townhall be developed as a creative space for women?

  Description


  English

  Balinese

  Malarapan antuk Wikithon Partisipasi Publik - Bale Banjar, titiang saking STT Eka Dharma Cura sayaga nangiang gegiras krama Bali utamannyan para anak istri mangda prasida migunayang bal banjar pinaka genah angg n ngembasang, ngembahang miwah ngupapira sarin-sarin pikayunan becik. Sapuniki panampen san katur olih silih tunggil ibu PKK dinas Banjar Tengah, Desa Kukuh, Marga, Tabanan. Ring banjar i iriki sampun wenten kegiatan rutin sakadi rapat, posyandu miwah bank sampah. Indike puniki sampun becik, sakewanten durung wenten kegiatan rutin sane kalaksanayang olih para truna-trunine. Minab yening wenten acara HUT nyabran warsa, truna-trunine madue kegiatan sane positif sane prasida kalaksanayang.

  wikibasabali luhayumanikmas echalaksmi

  basabaliwiki wikithon partisipasipublik wikithonpartisipasipublik balebanjar semangatperempuanhebat milenialberaksi

  Indonesian

  Other local Indonesian Language ( )