Literature TIDAK BISA BERKUTIK

From BASAbaliWiki
What is your attitude and responsibility to refugees who come to your area because of a conflict such as what's happening in Ukraine?

Description


In English

In Balinese

Rebat ring ukraina sareng Rusia ngranayang benyah latig, ak h anak san rarud ka genah lianan, rebat puniki akeh ngae anak tan madaya, akeh anak matatu ngantos mati. yening panamp n titiang indik rebat puniki, nenten madaya nyingakin semeton iraga ring ukraina akeh ngalih wantuan, krana rebat puniki nenten ja pikeneh semeton iraga irika, nanging pastika tuah wenten pikobet sane sanget pisan tur ngranayang kawentenan rebat Rusia sareng Ukraina puniki . Yening indik semeton sane ngalih tongos rarud, yening Indonesia silih tunggil sane dados ka rauhin sareng semeton ukraina, pastika titiang punika taler kulawarga pastika ngicen semeton sane kayun rarud meriki ka kubu titiange. Santukan irage sampun sepatut ne saling asah asih asuh nenten dados saling tundung. Nanging yening kenten kadi titiang sedurung krama sane nyanggra semeton ring ukraina, pastika guru wisesa taler ngundukang sapunapi becik nyane indik ngwantu semeton ukraina. Yening semeton ukraina lakar rarud ring umah titiang, pastika nenten ja sawai-wai, santukan irage taler nenten maduwe akeh pangupa jiwa, nika mawinan minab titiang yadiastun semeton ring ukraina sampun polih tongos sane melah ring umah irage, nangis guru wisesa taler harus ngae awig-awig minakadi kebijakan mangda sapunapi patut nyane semeton ukraina selanturnyane. guru wis sa mangda gelis ngic n wantuan minakadi tongos san melah utawi wantuan ajengan, yening anak ukraina jagi rarud ka umah titiang pasti titiang ngic n tongos yadiastun nenten linggah, nanging n nt n nglantur santukan minab titiang rebat puniki kantun swadarma guru wis sa. Guru wisesa sane dahat maduwe swadarma indik nglanturang pikobet puniki. Pastika nenten samian anak sane keni pikobet puniki mrasidayang antuk nglanturang idup minakadi sedurung rebat, akeh semeton irage ring ukraina dahat kayun watuan iraga sareng sami, nika mawinan yening iraga mrasidayang ngwantu semeton drika, pastika lakar mabuat pisan anggen nglanturang idup semitone drika. Yening iraga dados manusa sane malajahan dharma, nenten ja semeton dura negara, minakadi mapisaga, uning tur nenten uning pastika iraga pacang ngicen wantuan sesidan sidane. Yening sampun iraga setata raket saling wantu sareng semeton sareng sami, pastika benjang pungkur irage nenten uning, yening irage keni pikobet pastika akeh taler anak sane ngicenin wantuan, nenten sukeh irage lakar nglanturang idup irage di gumi, tiosan ring punika taler, yening sampun irage polih ngewantu anak pikeneh iraga pastika setata ning santukan ajahan dharma sane kalaksanayang iraga. Lanturang titiang indik semeton ring ukraina, yening sampun guru wisesa maduwe awig-awig sane patut anggen ngewantu semeton drika pastika taler ngaturang suksmaning manah santukan dahat pisan guru wisesa mragatin pikobet puniki. Rebat sekadi puniki nenten becik kalaksanayang santukan dahat ngerugiang anak akeh, anak cerik ngantos anak lingsir, nenten mrasidayang majalan megae, mejalan masuk, tur ngalih ajengan sukeh pisan, ngantos umah-umah semeton irika akeh uwug tur benyah, sami nenten madaya ulian rebat puniki. Pikobet punika pastika gelis ka puputang yening iraga sareng sami mrasidayang saling tulung, yening semeton drika sane dahat nunas wantuan iraga sampun sepatute nulungin punika taler irage yening nunas wantuan. Dumogi rebat sekadi rusia sareng ukraina punika nenten nglantur tur gelis ke puputang, tiosan ring punika sami semeton sane wenten irika, sane dahat nunas wantuan, sane akeh polih pikobet gelis polih wantuan sane sapatutne.

In Indonesian