How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Bali Resik Bali Matangi

3915C727-3ECF-467C-A74A-362788A699D9.jpeg
0
Vote
Title
Bali Resik Bali Matangi
Affiliation
Regency/City
-
Author(s)
  Category
  -
  Year
  Photo Credit/Source
  balipost.com
  Video Credit/Source
  School/Org (if applicable)
  HMPS PBID, Universitas PGRI Mahadewa Indoneisa
  Location


  Puspa

  27 months ago
  Votes 0++
  Saya hanya bisa bahasa Bali sedikit-sedikit. Namun saya setuju dengan usulan ini. Bali bersih maka akan semakin banyak kesan baik terhadap wisata Bali. Saat ini ada sampah yang kemudian masuk ke pantai Bali sehingga kesannya kotor, semoga ke depan Bali selalu bersih dan wisata kembali bangkit.

  Prabhaswara88

  27 months ago
  Votes 0++
  Patut pisan unteng pikayun sane kaangkat ring artikel puniki. Ring paindikan luu, nenten je lakar puput yening iraga dados jatma setata ngelarang keneh pedidi, nenten nyingakin napi sane jagi katiben rikala iraga mekarya sekadi asapunika. Kalestarian palemahan sane mangkin dados persoalan sane utama. Napi malih mangkin sampun kabaos pemanasan global, gumine mangkin sayan kenyel. Leluhu sane wenten ring palemahan punika yening nenten kaolah sane patut prasida dados karbon. Sane benjang karbon punika prasida ngicalang lapisan ozon sane nyaputin gumine puniki. Punika mawinan pengolahan indik leluhu niki kabaos riskan utawi vital, sane ngayunang perhatian lebih saking masyarakat miwah pemerintah.
  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What should the government do to stimulate and sustain tourism in Bali?

  In English

  In Balinese

  Bali inggih punika silih sinunggil pulo sane sampun kasub ka dura negara, punika sangkaning kasrian palemahan jagat Bali. Ring Bali akeh pisan wenten genah-genah malancaran sane kasenengin olih para wisatawan domestik miwah wisatawan asing. Genah-genahe punika minakadi ring pantai Kuta, Canggu, Nusa Dua, Sanur, miwah genah-genah malancaran sane lianan. Dumun akeh pisan para wisatawane sane rauh ka Bali, sakewanten sangkaning pandemi Covid-19 sane kabaos gering agung puniki ngawinang pariwisata ring Bali padem. Tiosan ring pandemi Covid-19, saking dumun kantos mangkin wenten pikobet sane durung puput inggih punika indik luu. Akeh genah wisata sane rusak kasrian ipun antuk luu. Minakadi conto daweg tanggal 1 wulan Januari warsa 2022 sane ketah kabaos warsa anyar, ring pantai kuta wenten akeh pisan luu kiriman. Puniki nyihnayang krama Bali maka sami nenten eling swadharmane ngupapira palemahan Bali. Kawentenan indike punika ngawinang pamerintah ring Bali patut ngutsahayang mangda krama Bali makasami eling ring pulo Bali puniki wantah druen iraga sareng sami. Pamerintah mangda makarya program minakadi sosialisasi indik baya saking luu, ngamargiang kria loka indik ngolah luu. Programe puniki prasida kamargiang sareng mahasiswa, minakadi mahasiswa ring jurusan seni. Ring Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, Program Studi Pendidikan Seni Rupa sampun ngamargiang program Ruang Plastik. Programe puniki ngwantu pisan pamerintah ring Bali mangda prasida ngirangin luune ring Bali, duaning luu-luu plastike puniki kadadosang barang seni tur kadol ring Ubud. Programe puniki prasida kalanturang malih olih pamerintah ring Bali mangda pikobet indik luu ring puniki prasida kaicalang. Yening genah-genah wisata ring Bali sampun bebas saking luu, pastika para wisatawan meled manah ipun rauh ka Bali, saha prasida nangiang pariwisata Baline mangkin kantos ka pungkur wekas. Wantah kadi punika sane prasida aturang titiang, suksma majeng ring pamerintah sampun arsa ngwacen sasuratan puniki, sinampura yening wenten iwang. Dumogi sasuratan puniki prasida ngwantu nangiang pariwisata ring Bali.

  In Indonesian