What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Basa Bali Dados Basa Asing

0
Vote
Title
Basa Bali Dados Basa Asing
Affiliation
Author(s)
Category
-
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
SMK NEGERI 1 KUTA SELATAN
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

OM SWASTYASTU Suksma aturang titiang majeng ring titiang Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali sane sampun ngawentenang pacentokan Bali Berorasi puniki,naler Wikiton. Ring kawentenan sane becik puniki titiang jagi nyihnanyang angga, Wastan titiang I Kadek Agus Adi Prataya saking SMKN 1 Kuta Selatan ring kawentenan puniki jagi ngungayang indik kawentenang ring MiasydldKat Salte Iiarnurda Basa Bali Dados Basa Asing Basa daerah sane kaanggen olih krama Bali inggih punika Basa Bali. Basa Bali inggih punika basa ibu krama Bali, san nyarengang makasami aktivitas kauripan krama Bali. Yadiastun asapunika, basa da rah punika kantun w nten tur kaangg n olih sang san ngangg n basa da rah punika. Basa Bali,upaminyan , kantun kaangg n ring komunikasi informal pantaraning krama Bali utawi ring upacara adat. Sak wanten, nganutin panglimbak miwah modernisasi, ak h kulawarga Bali san ngangg n basa Indon sia ring kulawarga, punika mawinan alit-alite san sampun biasa ngangg n basa Indon sia ngangg n basa Indon sia pinaka basa ibu, boya basa Bali. Fenomena puniki pacang sayan ngaenang basa Bali nenten akeh kaanggen olih para yowanane puniki. Malajah basa Bali nyansan meweh bandingang ring malajah basa Inggris. Napi mawinan? Parindikan puniki patut kauratiang olih para guru sane ngajahin basa Bali. Napi mawinan para sisia alit-alit miwah anak lingsir seneng ring paplajahan basa Inggris bandingang ring basa Bali pastika w nten alasan-alasan san patut katemuin saking riset-riset basa asing utaminnyan basa Inggris madu genah san strategis pisan ring kauripan ring Bali, duaning Bali dados ikon pariwisata Indon sia. Akeh para wisatawan saking makudang-kudang panegara rauh tur malancaran ka Bali, mawinan ngangg n basa Inggris pinaka basa komunikasi internasional. Kaw ntenan basa Inggris miwah basa-basa tiosan taler mabuat pisan n nten wantah pinaka piranti komunikasi internasional, sak wanten taler ring sektor pariwisata san dados sumber pendapatan utama krama Bali. Punika mawinan, basa asing patut kadadosang pelengkap sane prasida nincapang kasugihan kauripan krama Bali. Basa Indon sia pinaka basa identitas bangsa, punika mawinan iraga dados krama san becik patut nyaga miwah nglestariang kawigunannyan . Punika mawinan, kompetensi lingual inggih punika kawagedan sajeroning ngawigunayang makudang-kudang basa san patut kasaihang ring kawigunannyan soang-soang manut konteksnyan . Inggih wantah asapunika ngenenin indik daging manah titiang manados Masyarakat,titian mapinunas napi sane kasobyahang prasida kapinehin tur karesepang olih para pemangku kebijakan minakadi guru wisesane sane madue wewenang tur kebijakan sumangdane kawentenan Gumi Baline ngangsan becik tur trepti Sineb titiang antuk Parama Santih Om Santih,Santih,Santih Om

In Indonesian