How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

NGICALANG KEMISKINAN ANTUK KEBIJAKAN ANYAR

20231113T063939015Z770463.jpg
0
Vote
Title
NGICALANG KEMISKINAN ANTUK KEBIJAKAN ANYAR
Affiliation
SMA NEGERI 1 NEGARA
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Ni Kadek Chelsea Rosyana Putri
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

NGICALANG KEMISKINAN ANTUK KEBIJAKAN ANYAR

OM SWASTYASTU Suksma antuk galah sane katiba ring padewekan titiang. Ring rahinane mangking, titiang jagi maosang indik Pikobet Kakirangan Utawi Kemiskinan Sane Wenten Ring Pulau Bali. Ida dane sareng sami sane wangiang titiang Pulau Bali pinaka pulau wisata budaya sane sampun kaloktah don kantos ke Dura Negara, ring balik kaluihan Pulau Bali sane ngulangunin, wenten sane ngulangunin ring manah inggih punika Pikobet indik Kekirangan Utawi Kemiskinan. Yadiastun sampun sering kaengsapan olih pariwisata sane wenten ring Bali, akeh krama Bali sane meneng ring sor garis kekirangan, nyabran rahina ngarepin pikobet antuk ngamolihan pangupa jiwa. Kaping ajeng, iraga patut eling ngeninin pikobet indik kakirangan punika boya ja wantah pikobet sane nglimbak ring soang-soang angga kemanten, nanging taler pikobet sane mawit saking kawentenan sosial miwah ekonomi. Pendidikan, pakaryan sane becik, miwah kesehatan inggih punika hak-hak dasar sane patut kapolihang olih krama Bali. Punika mawinan, pinaka swadharma parajanane sami, iraga patut nyalanang kapatutan. Para pemimpin Bali patut ngaryanin kebijakan sane nyokong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Puniki ngeranayang nincapang pelatihan keterampilan, ngicenin akses ring pasar tenaga kerja sane adil, miwah investasi ring sektor ekonomi lokal sane lestari. Antuk pamargi sakadi puniki, iraga prasida ngardi palemahan mangda krama Bali sami ngamolihang galah sane becik. Sajaba punika, utsaha-utsaha ngamecikang para istri taler mabuat pisan. Para istri sering pisan dados tulang punggung kulawarga miwah ngicenin konstribusi sane ageng ring perekonomian lokal. Dukungan majeng ring utsaha mikro miwah kebijakan sane nyokong kesetaraan gender prasida ngabuka pamargi nuju pangentos sane becik. Ngiring sareng-sareng dados suara majeng ring krama sane nenten polih mirengang, tur mautsaha sareng-sareng ngaryanin Bali sane sayan rumasuk miwah sayan becik. Wantah majalaran antuk uratian iraga ring anak sane lemet, iraga prasida ngamolihang kapatutan sosial tur nanganin pikobet indik kakirangan pangan ring jagat puniki.

Inggih wantah asapunika akidik bebaosan saking titiang, yening wenten iwang titiang rikalaning maktayang orasi puniki titiang nunas geng rna sinampura, puputan titiang antuk parama santih OM SANTIH, SANTIH, SANTIH OM

In Indonesian