Jagate Sedih Ulian Grubug Olih Luh Putu Dina Satriani

IMG-20200513.jpg
Title
Jagate Sedih Ulian Grubug Olih Luh Putu Dina Satriani
Related Places
  Related Biographies
   Reference

   Description


   In English

   In Balinese

   Nenten wenten malih rame-rame Sepi, suung mangmung Nenten prasida titiang nyingakin lan mirengang Suara jeritan lan rasa sakit sane karasayang Grubug virus puniki sampun ngusakang jagat puniki Wantah akijapan mata Dewek sane dados kantah Jagat puniki rumasa sedih Napi sane ngawinang jagate sakadi puniki? Nanging rasa sepi puniki jagi gelis matilar Elingang jadma-jadma sane wenten ring jagat puniki Jaga jagate puniki sakadi iraga nyaga dewek Duaning rasa sakit sane karasayang puniki pacang ical Yening iraga nuutin aturan-aturan sane wenten Akeh pangapti sane wenten ring pikayunan Mangda jagate tetep makenyem Lan nenten kausak olih karauhan grubug virus puniki Dumogi becik malih jagat Bali titiang Asri, lestari lan nenten wenten covid-19 Bali tetep makenyem manut sakadi dumun

   In Indonesian