Pulau seribu villa

From BASAbaliWiki
20231125T093149250Z189443.jpg
0
Vote
Title
Pulau seribu villa
Affiliation
SMK Negeri 2 Bangli
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Para angga panureksa sane wangiang titiang, tim Basa Bali wiki sane kasumayang titiang, majeng ring semeton sareng sami sane Tresna asihin titiang.Pinih Ajeng, lugrayang titiang ngaturang panganjali umat Om Swastiastu

Bagia pisan manah titiang ring rahinane mangkin, sangkaning pasuecan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, titiang kaicen galah ngaturang sarin-sarin manah titiange ring lomba wikithon puniki. Suksma aturang titiang majeng pare angga panureksa miwah tim Basa Bali wiki sane sampun ngicenin titiang galah sane becik puniki.Ring galah sane becik puniki lugrayang titiang ngaturang pikobet sane urgen pisan ring Bali mangki. Inggih punika pikobet ngenenin budaya Bali sane ruang aktivitasnyane sayan rered ring era pembangunan modern puniki.

Krama Bali nenten niwakin budaya saking dura Bali sane ngeranjing ka Bali, saha krama Baline ngangen tetuladan budaya saking dura Bali sane becik kekantenang. Nanging sane dados pikobet ring krama Bali sane mangkin inggih punika kewangun sarana pariwisata, minakadi hotel, villa, restoran, miwah sane lianan. Punika sane akeh nelasang genah ring Bali, sane mawinan wenten alih fungsi lahan saking subak dados wangunan sane kaanggen antuk pariwisata ring Bali.Sangkaning alih fungsi lahan punika sane ngawinang budaya Baline sayan-sayan rered.

Pinake conto sane sampun memargi inggih punike, kaketus saking warta Bali Post sane maosang indik alih fungsi lahan ring Denpasar. Sane mangkin genah pertanian ring wewidangan Denpasar sawatara wantah malih 1.871 hektar sane kantun mesisa. Taler wenten malih munggah ring warta Bali Post sane maosang indik alih fungsi lahan sane becik, pacang niwakin ritual petani ring Bali. Irika taler ketelatarang akehnyane genah pertanian ring Bali sane sampun keadol.Santukan sangkaning alam pinake sumber budaya-budaya sane wenten ring Bali. Sekadi pesengan Dewa-Dewi, Sesolahan, Gambelan lan sane tiosan punika sami mawit saking Upacara Ngusaba, Ngusaba nini lan rahinan jagat ring Bali.

Saking Budaya lan Tradisi punike sane mawinan wisatawane rauh ke Bali pinake genah melilacita.Nanging ring jaman moderen sekadi mangkin akeh sampun kewangun serana pariwisata, sane mawinang budaya lan tradisi ring Bali nyansan rered tur nenten prasida nincap.

Pamekasnyane majeng ring guru wisesa utawi murdaning jagat Bali selanturnyane mangda jakti-jakti muputang pikobet puniki, yening nyansan akeh alih fungsi lahan punika, pastika tradisi-tradisi ring Bali nyansan rered tur pariwisata ring Bali dados nenten becik malih kekantenang. Ngiring rerehin pemargi sane pinih becik kemargiang mangda nenten samian genah pertanian ring Bali kewangun hotel, villa, restoran lan sane tiosan. Wangunan punika sami pinake serana pariwisata, nanging becik kekantenang yening wangunan punika nganggen setil Bali lan pepayasan nginutin Budaya Bali. Punika taler Bali sane sampun kaloktah ngantos ring dura negara pinake pulau seribu pura nenten pacang megentos dados pulau seribu villa.

Inggih, wantah asapunika sane prasida aturang titiang ring rahinane sane becik puniki. Dumogi napi sane sampun baosang titiang sane mangkin prasida ngemolihang uratian tur dados progam kerja olih calon pemimpin sane jagi kapilih ring warsa 2024. Yening wenten tutur miwah parilaksanan titiang sane nenten manut ring ida dane sareng sami, titiang nunas geng rena sinampura. Kaping untat puputang titiang antuk paramasantih, Om Santih Santih Santih Santih Om .

In Indonesian