Gambelan

gm)ln/
  • set of musical instruments used for playing traditional music;comes from word gamel meaning to hit.
Media
gambelan
Kasar
Unknown [edit]
Halus
Unknown [edit]
Northern Form
Unknown [edit]

Usage Examples

Niki Judulnyane “Biyuta rikala ngeruruh tirta ”. Tirta punika wantah tirta amerta. Yening sampun katusuk antuk lemat, nenten ja padem.”

Made Sidia stata nuntun geginan masesolahan Sugi. “ nggih, yening ipun,…tiang boya..e..napi wastane.. Ngajum pianak tiang pedidi, pascat pisan, kenten. Kalintang pascatnyane akeh piranti kausak antuk ipun,haha. Arang madue sundih asiki anggena plalian usak,wayang....nanging tiang ten kenapi. Tiang ten merasa sungsut awinan nika wantah....pahan saking pascat ipun, nglimbak patut iraga korbanang, sujati. Benjang pungkur....sujatine akeh pisan pinunasnyane."

“Pikenehnyane wenten lelima. Kapertama ngedalang, kapingkalih masolah, kapingtiga magambel, kapingpat pikenehnyane jagi pentas dalang. Sane kapinglima pikenehnyane jagi dados bintang film, kenten.“

Pinaka Bapa, Made Sidia nenten naenin ngewatesin pikayun pianaknyane, sakewanten ipun tetep nyingakin lan nuntun Sugi. “Amangkinan tiang stata nyingakin Sugi, yadiastun ipun maka sami sampun...wah... gayanyane sampun sakadi sutradara. Kenten. Nanging tiang stata nyingakin mangda ipun sami mamargi dumun. Sampunang.... Magelis gelisan ke modern. Patutne sane tradisi dumun kuatang“
[example 1]
“The title is “The conflict to find Tirta (holy water). This is the eternal water”.

Made Sidia always support Sugi’s passion in arts. “I don’t meant to praise may own son. But he’s really creative. Because of his creativity, many ofmy wayang equipments were damaged. He has broken my lighting equipment, my wayang puppets, but it’s okay. I am not disappointed. Because it’s part of his creative growth. It need to sacrifice sometimes. And he has many dreams”. “My dreams are tobe dalang (wayang puppeteer), dancing, play gambelan music, have a great performance, and the last is to be movie actor”. As a father, Made sidia never restrain Sugi’s creativity. But he always control and direct Sugi.

“I always put attention to Sugi. He act like was already a director. I have to keep him the right track. I want him to learn the traditional wayang before he learn the contemporary”.

MekarBhuanaSP7.jpg
Gambelan punika sane wenten ring Banjar Tengah wantah mawasta gamelan Semara Pagulingan.
[example 2]
Gamelan ensemble at Banjar Tengah is called gamelan Semara Pagulingan.

  1. Made Sidia, https://www.facebook.com/made.sidia
  2. www.mekarbhuana.com