Jegog Traditional Gamelan Typical of Jembrana Regency

From BASAbaliWiki
20230509T141325136Z386118.jpeg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
https://turisian.com/2022/11/04/mengenal-lebih-dekat-kesenian-jegog-jembrana-bali/
Author(s)
Affiliation
SMA NEGERI 1 MENDOYO
Category
High School
Reference for photograph
https://turisian.com/2022/11/04/mengenal-lebih-dekat-kesenian-jegog-jembrana-bali/
Subject(s)
  • WikithonseharidiBali
Reference
Related Places
Bali
Event
Related scholarly work
Reference
Competition
Oneday


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

What do you think about Bali today?

Description


In English

Jegog is a traditional gamelan typical of Jembrana Regency made of bamboo, originally this art was used as entertainment to fill time. In the next development, Jegog was developed as barungan gamelan by an artist named Kiang Gliduh from Sebual Hamlet, Dangintukadaya Village. the word Jegog is taken from the biggest Gong Kebyar instrument. Among the Balinese gamelan made of bamboo, this Jegog has the largest size, especially the last part which is usually called Jegogan. Some sources say that this form of gamelan jegog which was arrogant and seemed arrogant, was a form of cultural resistance to the authorities at that time, because as we know, the forerunners of the Jembrana population were political prisoners who were exiled to another name, Jimbarwanafrom Jembrana during the kingdom.

In Balinese

Jegog inggih punika gamelan tradisional khas Kabupaten Jembrana sane kakaryanin saking bambu, pangawitnyane seni puniki pinaka hiburan sane ngisiang galah. Ring panglimbak selanturnyane Jegog kalimbakang pinaka genah gambelan olih seniman sane mawasta Kiang Gliduh saking Dusun Sebual Desa Dangintukadaya. Kruna Jegog mawit saking gong Kebyar sane pinih ageng. Ring pantaraning gambelan Bali sane kakaryanin saking bambu, Jegog puniki sane madue ukuran sane pinih ageng utaminnyane pahan pungkur sane ketah kasengguh Jegogan. Makudang-kudang sumber maosang yening wangun gambang jagung sane sombong miwah kasengguh sombong puniki, pinaka wangun budaya antuk nglawan panguasa ring galah punika, santukan sakadi sane sampun kauningin, para sentana sane pacang dados krama jembrana, inggih punika tahanan politik sane kaselong ka jimbarwana sane mawasta Jembrana tiosan ring masa kerajaan.

In Indonesian

Jegog adalah gamelan tradisional khas Kabupaten Jembrana yang terbuat dari bambu, pada awalnya kesenian ini sebagai hiburan pengisi waktu. Pada perkembangan berikutnya Jegog dikembangkan sebagai barungan gambelan oleh seorang seniman yang bernama Kiang Gliduh dari Dusun Sebual Desa Dangintukadaya. Kata Jegog diambil dari instrumen Gong Kebyar yang paling besar. Diantara gambelan Bali yang terbuat dari bambu, Jegog inilah yang mempunyai ukuran paling besar terutama bagian yang paling belakang biasa disebut Jegogan. Beberapa sumber mengatakan bahwa bentuk gambelan jegog yang angkuh dan terkesan sombong ini, merupakan bentuk perlawanan secara kultural kepada penguasa pada saat itu, karena seperti kita ketahui, bahwa cikal bakal penduduk jembrana, merupakan tahanan politik yang dibuang ke jimbarwana nama lain dari Jembrana pada masa kerajaan.