BALI RESIK

From BASAbaliWiki
20231130T044221583Z916407.jpg
0
Vote
Title
BALI RESIK
Affiliation
SMA NEGERI 3 NEGARA
Regency/City
-
Author(s)
Category
-
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

:

OM SWASTYASTU Majeng ring pemerintah Murdaning Jagat Bali sane anyar sane kusumayang tiang. Punika taler majeng ring yowana Bali sane wangiang titiang. Ring rahina sane mangkin titiang Pacang ngunggahang Orasi sane mamurda Bali Resik .

Bali inggih punika genah wisata sane pinih utama karauhin olih para wisatawan lokal miwah mancanegara. olih krana punika iraga patut nyaga kaasrian Baline.

Ida dane sareng sami pamekasnyane para sisya sane tresnanin tresnasihin titiang Napi sane kawastanin Bali Asri? Bali Asri nenten je ties asapunapi I rage sareng sami miara sawawengken, I rage soang - soang mangda setata bersih lan asri, sumangdane Pemerintah murdaning jagat Bali mangda ngutsahayang program - program sane becik pisan sane metetujon miara Bali setata bersih lan asri. Program - program sakadi nglaksanayang gotong royong wajib nyabran rahina jum at, nyiagayang tongos sampah ring makudang - kudang genah umum miwah ring sisin - sisin margi. Nglaksanayang pemisahan sampah organik miwah non organik.

Inggih suksme para yowana sareng sami sane tresnasihin titiang, ngiring takenang ring sajeroning angga soang - soang, sampunke I rage midabdabin usaha - usaha sane metetujon miara kebersihan lan keasrian jagat Baline? Yen ten I rage sane miare kebersihan lan keasrian jagat baline sire malih? Duaning asapunika ngiring para yowana sareng sami ngawit mangkin sikiang ragane.

:

Inggih ida dane sinareng sami wantah asapunika orasi saking, yening wenten atur titiang sane nenten manut ring kayun ida dane sinareng sami titiang nglungsur geng rena Pengampura Puputang titiang antuk Paramasantih.

OM SANTIH,SANTIH, SANTIH OM

In Indonesian

Property "SummaryTopic ban" (as page type) with input value "Bali inggih punika genah wisata sane pinih utama karauhin olih para wisatawan lokal miwah mancanegara. olih krana punika iraga patut nyaga kaasrian Baline. Ida dane sareng sami pamekasnyane para sisya sane tresnanin tresnasihin titiang "Napi sane kawastanin Bali Asri?" Bali Asri nenten je ties asapunapi I rage sareng sami miara sawawengken, I rage soang - soang mangda setata bersih lan asri, sumangdane Pemerintah murdaning jagat Bali mangda ngutsahayang program - program sane becik pisan sane metetujon miara Bali setata bersih lan asri. Program - program sakadi nglaksanayang gotong royong wajib nyabran rahina jum'at, nyiagayang tongos sampah ring makudang - kudang genah umum miwah ring sisin - sisin margi. Nglaksanayang pemisahan sampah organik miwah non organik." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.