Caption - Corona Nenten ja Nambakin Iraga Ngelestariang Budaya - I Dewa gede Ari Yoga

I dewaGede Ari Yoga.jpg
Title
Caption - Corona Nenten ja Nambakin Iraga Ngelestariang Budaya - I Dewa gede Ari Yoga
Related Places
  Related Biographies
   Reference
   Photo reference
   Video reference

   Description


   In English

   In Balinese

   Virus Corona sampun merebak ring sejebag jagat, panglalahnyane sampun karasayang ring panepi siring. Niki ngranayang pemerintah Indonesia ngamedalang keputusan mangda iraga maka sami meneng ring jero soang soang dirumahaja. Riantukan keputusan punika ngeranayang akeh karya sane nenten prasida kalaksanayang. Nenten akidik jadma sane kaciwa Krana nenten prasida ngelaksanayang hobi miwah geginan sane kalaksanayang sadina dina. Nanging pikeneh nika nenten patut, yadiastun iraga maka sami meneng ring jero soang-soang. Sujatinipun iraga ngemolihang waktu akehan. Nanging Nika nenten ja cingakinne olih warga makasami. Riantukan meneng ring jero, iraga dados ngaryaning karya sane positif sakadi ngalastariang Budaya indik punika mapang barong utawi hal positif sane lianan . Sujatinipun akeh pisan seniman seniman bali sane kaciwa riantukan dereng prasida mentasang adat lan budaya iraga ring ajeng anak sareng akeh. Nanging iraga makasami kari mrasidayang nyalanang hobi utawi dademenan ring jero soang soang kasarengin nyame braya iraga makasami. Nanging iraga patut tetep nganggen masker tur ngejaga kebersihan padewekan mangna virus punika nenten kasebar ring kaluarga.

   In Indonesian