UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Three causes of happiness

From BASAbaliWiki
Title (Indonesian)
-
Title (Balines)
Tri Hita Karana
Original title language
Balinese
Photo Reference
Fotografer
Photograph credit
Religion or culture
Hindu
Category
SMA (high school)
Author(s) / Contributor(s)
 • Anak Agung Gede Mahendra Putra
Institution / School / Organization
SMA N1 GIANYAR
Related Places


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Videos

  Description


  In English

  In Balinese

  Ring panegara Indonesia, igama medue pikenoh sane utama ritatkala nyalanin kauripan ring jagate. Indik puniki sampun tersurat ring pasal pertama dasar negara Indonesia Pancasila inggih punika Ketuhanan Yang Maha Esa lan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah setate nyamin warga masyarakatne sami mangde trepti nyalanan swadarmane manut igama lan kepercayaane suang-suang. Wenten nenem igama sane sampun kasumanggeman inggih punika igama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha miwah Konghucu. Yadiastun makuweh wenten igama ring Indonesia sakewanten sami pade guyub nyalanang swadarmane manut sekadi igame sane kaanut. Punika mawinan makeh warga dura negare sane mapikamkam jagi nelebin indik punapi polah palih idup warga masyarakat ring panegara Indonesia sane setate rukun. Rukun inggih punika idup damai lan tenteram kala nyalanin swadarma suang-suang, yadiastun melenan igama, ras, suku, lan adat istiadat. Sami wargine nganutin ajah-ajahan igamane soang-soang. Punika taler ring Bali sane akuehang wargine menganut igama Hindu, tetep idup rukun lan damai yadiastun melenan. Ring Bali nenten je igama hindu kemanten, makueh taler wenten krama sane nganutin igama tiosan. Bali sampun kaloktah ring dura desa lan dura negare antuk kebecikan pantai nyane, kaluihan adat lan istiadat nyane lan kerukunan idup wargi masyarakat ring Bali. Makueh sampun peraban sane baange antuk wong dura negara minekadi Bali Pulau Sorga , Bali Pulau Dewata , Bali Pulau dengan Seribu Pura lan peraban sane tiosan. Nike mawinan makeuh wargi saking dura desa lan dura negare sane rauh ke Bali jagi nelebin indik kesujatian pulau Baline. Pemerintah utawi guru wisesa sampun taler sampun ngutsahayang mangde sami wargi masayarakat ring Indonesia taler ring Bali mangde setate rukun, rumaket ring pasemetonan, segilik seguluk menyame braya tur teleb lan trepti ngemargiang swadarman nyane suang-suang antuk konsep Tri Kerukunan Umat Beragama inggih punika Kerukunan internal umat bergama, kerukunan antar umat beragama dan kerukunan antar umat beragama dan pemerintah. Kerukunan internal umat Bergama inggih punika, iraga patut rukun menyame braya ngajak semeton utawi wargi sane meigama patuh. Kerukunan antar umat beragama inggih punika, iraga patut rukun menyame braya ngajak semeton utawi wargi sane metiosan igamane. Kerukunan antar umat beragama dan pemerintah inggih punika iraga patut rukun menyame braya ngajak semeton utawi wargi sane metiosan igamane lan pemerintah minekadi guru wisesa. Ring Bali manut sekadi ajahan igama Hindune konsep kerukunan punika sampun kalaksanayang saking nguni, sane sampun ketah saking dumun inggih punika Tri Hita Karana. Tri Hita Karana mawit saking Bahasa Sansekerta sane kepah dados tigang kruna inggih punika Tri, Hita lan Karana. Tri artine tiga telu , Hita mearti bahagia bagia lan Karana mearti penyebab sane ngawinan . Dadosne Tri Hita Karana inggih punika telu sane ngawinan hidupe bagia. Wargi masyarakat Hindu ring Bali sampun ketah indik Tri Hita Karana sane ngajahin mangde irage dados manusa setate nyaga lan miara ubungan sane becik lan harmonis majeng ring Ida Sang Hyang Widhi pinake Guru Swadyaya, ring umat manusa sami lan ring gumi miwah sedagingnyane minekadi buron lan entik-entikan. Ring batesan umat hindu, konsep Tri Hita karana punike taler kepah dados tigang unsur inggih punika parahyangan, pawongan lan palemahan. Parahyangan inggih punika ubungan sane harmonis sareng Tuhan Ida Sang Hyang Widhi Wasa pinaka Guru Swadyaya minakadi Pencipta segala alam lan isinya. Umat igama hindu patut mautsaha mangdane setate inget lan eling ring Ida Sang Hyang Widhi mejalarin antuk ngelaksanayang Puja Tri Sandya, mebanten, mirengin dharma wacana, muspa ke pura, gotong royong utawi ngayah ring pura lan sane tiosan Pawongan inggih punika ubungan sane harmonis sareng umat manusa sami. Umat hindu patut setate raket ring pasemetonan lan warga sane tiosan yadisatun beda igama, ras, golongan lan suku bangsa, saantukan iraga dados manusa nenten mresidayang hidup pedidi, patut seteta idup medampingan. Minakadi setate nyaga ubungan sane becik sareng sire je nenten memandang bulu, nunas ampura yening iwang lan ngampurayang yening wenten anak tiosan sane iwang, lan tolong menolong Palemahan inggih punika ubungan sane harmonis lan becik sareng alam gumi lan sedagingnyane. Umat hindu patut nyaga kelestarian lan keasrian gumi miwah sedagingnyane mangda gumine tetap ajeg lan lestari. Yening iraga ramah sareng alam, alam pacang miceyang kerahayuan lan karahajengan. Nanging yening iraga ten ramah ring alam, alam pasti lakar pedih lan miceyang baye lan sengkala. Minekadi ngentungan luu ring tongosne, miara taneman entik-etikan, ngubuh beburon, nenten ngenteb alas lan sane tiosan. Idup rukun setate medampingan ring konsep ajaran igama Hindu dados kalaksanayang nganutin Tri Hita Karana inggih punika silih sinunggil ajah-ajahan igama Hindu ri makudang-kudang ajaha sane lianan. Tri Hita Karana ngajahin punapi antuk mangde iraga ring sajeroning nyalanin kauripan mangde sida lan setate nyaga ubungan sane harmonis lan becik sareng Tuhan Ida Sang Hyang Widhi Wasa , ring warga manusa sami lan ring gumi miwah sedagingnyane. Yening iraga sampun ngelaksanayang Tri Hita Karana punika tan pariwangde Kerukunan nike pacang ajeg. Yening sampun sami pade rukun tan pariwangde idup iraga samai pacang ngamolihan kerahayuan lan kerahajengan. Sekadi tetujon igama Hindune Moksartam jagathita ya ca iti dharma inggih punika dengan dharma kita mewujudkan kedamaian semua mahluk dan keharmonisan alam semesta jagadhita , serta mencapai pembebasan dari roda samsara moksartham

  In Indonesian