UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Ngirangin Demen Minum Tuak lan Arak ring Para Truna-Truni Karangasem

From BASAbaliWiki
0
Vote
Title
Ngirangin Demen Minum Tuak lan Arak ring Para Truna-Truni Karangasem
Affiliation
SMA Negeri 1 Amlapura
Regency/City
Karangasem
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location
Karangasem


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

What solutions do you offer for the problems in your regency/city?

In English

In Balinese

Yening maosang Karangasem pastike nenten je joh-joh teken sane madan minum utawi metuakan. Ring Karangasem wenten 10.7 akehnyane wenten jadma sane minum-minuman keras lan Kabupaten Karangasem dados kabupaten sane paling akeh wenten jadma sane minum. Minum minuman keras puniki sampun kabaosang biasa nanging, sane mangkin akeh pisan truna-truni Karangasem sane kantun alit sampun demen minum tuak lan arak. Minum-minuman puniki dados anggen tamba sekadi ngangetang angga nanging rikala keliwat akeh punike ngawinang jadma punika mabuk ten eling tekening awak pedidi sinah dadosnyane pacang ngawetuang pikobet sekadi mejaguran, tauran, tabrakan ring margi miwah sane lianan. Tuak lan arak puniki sujatinyane antuk sarana sane kaanggen rikala wenten upacara sekadi mecaru ring Bali, nanging tuak lan arak puniki pateh sekadi minuman keras sane lianan sane mrasidayang ngaryanang sane nenten becik ring anak sane minum lan anak sane lianan, napi malih nike para truna-truna sane kantun masekolah lan dados yowana. Antuk asapunika titiang nenten setuju pisan yening sane mangkin akeh para truna-truna sane demen sajan minum-minuman keras.

Mangda para yowana utamannyane para truna-truni ngirangin minum tuak, arak miwah sane lianan. Sane mangkin para rerama, guru lan sameton sami patutnyane nyobiahang sosialisasi utawi dharma wacana ring para yowana saking para yowana punika kantun alit utawi usia dini. Para rerama lan guru puniki patutnyane sampun mituduhin para truna utawi para truni nyane malih mangde ngedohin minuman keras puniki. Lan yening wenten rerama utawi anak sane lianan ring wewidangan ipun sane minum patutnyane rerama puniki mitudihin yening nenten dados nginutin antuk perilaksana sekadi punika yening mrasidayang rerama utawi jadma punika nenten dados minum ring arep truna utawi yowana mangda nenten kainutin.

Untengnyane inggih punika iraga patut miteketin mangda para truna utawi yowana punika sampun madue stigma utawi pikayunan sane nenten becik pisan antuk tuak lan arak punika napi malih arak lan tuak punika antuk sarana antuk bhuta khala antuknyane nenten dados ka minum antuk para yowana.

Nanging dharma wacana manten nenten mrasidayang ngicalang pikobet puniki. Sane mangkin sameton sareng sami patutnyane mapitulung mangda truna utawi truni ring wewidangan soang-soang nenten minum. Sane prasida kalaksanayang sekadi kegiatan STT ring banjar minakadi megambel, ngigel lan sane lianan, mangda truna-truni sabilang mapupul utawi madue karya nenten minum arak lan tuak nanging mapupul antuk parikrama sane becik sane mrasidayang nincapang kaweruhan.

Sane kaping tiga inggih puniki nenten nadosang jadman sane kantun alit utawi belum cukup umur numbas arak lan tuak. Punika sepatutnyane nenten indik minuman sekadi tuak lan arak manten nanging antuk roko malih. Punika ngranayang para truna-truna dangan pisan minum tuak lan arak krana dangan pisan ngamolihang ring toko utawi warung. Pemerintah ring Karangasem patutnyane ngalaksanayang sidak utawi ngupapira malih para dagang-dagang mangda nenten dados ngadol minuman sekadi arak, tuak miwah sane lianan ring anak sane kantun masekolah utawi belum cukup umur. Puniki matetujon mangda para truna utawi yowana puniki meweh ngemolihang arak lan tuak punika.

Titiang dados yowana Bali madue manah mangdane parilaksana minum-minuman keras puniki kakirangin. Yadiastun ngadol Arak lan Tuak punika mrasidayang nincapang perekonomian ring Karangasem. Nanging titiang ngamanahang mangda pengadolan arak lan tuak punika nenten bebas utawi wenten uger-uger sane ngiket pangadolan arak lan tuak punika.

In Indonesian