Foto-Masebeng-Kadek Dwi Lestari

9D64D3DB-C79A-46DD-ACFA-F476C9230A4C.jpeg
4.00
(603 votes)
Title
Foto-Masebeng-Kadek Dwi Lestari
Related Places
  Writer(s)
   Photographer(s)
    Reference
    0895370095432
    Photo Credit
    Video Credit
    Wikithon competition
    Photo

    Description


    In English

    In Balinese

    Yadiastun sebeng tiang buka kene,boya ja tiang ajum,boya ja tiang galak,mula uli ditu suba baange sebeng buka kene,yan alih makelo matimpal teken tiang pasti nawang kengken asli tiange sane demen mecande,gradag grudug,demen matimpal,krana pandemi ene pragat ngae iri netizen kadenanga suba tiang idup enak tusing tawanga tiang masih susah,tiang malali boya ja krana tiang liu ngelah pipis,krana tiang liu ngelah timpal sane nyak nraktir,keto suba mare nolih ling disisi utawi sebeng tiang gen.Sampunang nolih uli sisi sakewala tolih masih ditengahne.

    In Indonesian

    In Makassar