UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Religious Harmony in Bali

From BASAbaliWiki
0
Vote
Title (Indonesian)
Kerukunan Umat Beragama Di Bali
Title (Balines)
Kerahayuan Umat Beragama ring Bali
Original title language
Balinese
Photo Reference
Fotografer
Photograph credit
Religion or culture
Category
SMA (high school)
Author(s) / Contributor(s)
 • Dewa Gede Tisna Dwi Juliana
Institution / School / Organization
SMA Negeri 1 Gianyar
Related Places
  Wikithon competition
  Harmony


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What can we do to maintain religious harmony?

  Videos

  Description


  In English

  In Balinese

  BERANDA BERITA LAYANAN MIMBAR RELIGIUS UNIT KERJA OPINI POJOK GUSMEN PROFIL Galeri Hindu Hindu lan Upaya Nglestariang Kerukunan Umat Beragama Tim Mimbar Hindu Senin, 31 Mei 2021 15:48 WIB I Nengah Kondra Om Swastyastu. Para semeton sane wenten ring dija ja, dumogi ring semeng puniki iraga sareng sami rahayu, rahayu antuk Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Dumogi pikayun sane suci setata wenten ring urip iraga. Pamargin Hindu ring galahe puniki ngangg n tema Hindu lan Upaya Nglestariang Kerukunan Agama . Perdamaian inggih punika jiwa utawi roh saking pasemetonan miwah persatuan. Nenten wenten persatuan lan persatuan tanpa perdamaian. Indonesia inggih punika negara san jimbar, madaging makudang-kudang pulau, taler kawangun olih para janan san madu makudang-kudang soroh, agama, ras, budaya, kepercayaan, miwah san tiosan. Ring sajeroning pabinayan utawi pabinayan, ketahnyan minab w nten konflik utawi pabinayan. Duaning punika, ngiringja iraga ngajegang pluralisme puniki. Y ning pluralitas n nten kamargiang becik, raris prasida w nten pikobet ageng. Minakadi pabinayan budaya, iri ati sosial, rasa bangga, miwah sane lianan. Punika mawinan, dados tugas sareng sami mangda ngatasi pabinayan antuk uning iraga dados sawitran manusa. Krama sane wangiang titiang. Kaw ntenan utawi pluralitas inggih punika kapercayaan. Nanging, persatuan lan persatuan inggih punika utsaha sane sadar saking makasami masyarakat Indonesia. Kaw ntenan punika pinaka kasugihan miwah ka ndahan bangsa Indon sia. Ring sajeroning ngamolihang kerukunan umat beragama, Pemerintah sampun ngamedalang konsep Tri Kerukunan Umat Beragama ring Indonesia. Tri Kerukunan Umat beragama inggih punika kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, miwah kerukunan antar umat beragama sareng pemerintah. Dasar hukum sane ngajamin kebebasan beragama ring Indonesia wenten ring Konstitusi, inggih punika pasal 28E ayat 1 UUD 1945; sakancan jadma bebas nganut agama lan mabakti manut agama ipun, milih pendidikan lan pengajaran, milih pakaryan, milih kewarganegaraan, milih genah magenah ring negara lan ninggalin, lan hak mawali . Undang Undang Dasar 1945 pasal IX pasal 29 ayat 2 maosang, Negara njamin kebebasan soang-soang krama mangda nganut agama soang-soang miwah ngamargiang ibadah manut agama miwah kepercayaan soang-soang. Duaning punika, pinaka warga negara sane becik iraga patut sareng-sareng ngwangun kerahayuan antar lan antar agama, taler antar agama pinaka praktik dharma agama lan dharma negara. Kerukunan lan keharmonisan urip makasami masyarakat pacang setata kalestariang lan kajamin salami nilai-nilai Papat Pilar Kebangsaan Pancasila, UUD 1945, NKRI lan Bhineka Tunggal Ika katelebang secara konsisten olih soang-soang warga negara Indonesia. Mangda prasida nglestariang paiketan sane harmonis ring pantaraning parajanane patut eling mangda prasida nglestariang kerahayuan, santukan kerahayuan punika pinaka jiwa saking pasemetonan lan persatuan. Nenten wenten pasemetonan yening nenten wenten perdamaian. Atharvaveda III.30.4 mapidarta: Yena dev na viyanti no ca vidvisa te mithah. tat krnmo brahma vo grhe samj na purunebhyah. Inggih parasemeton Ngiringja semeton sareng sami pada pageh tur rahayu. Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun mapaica kamenangan ring semeton. Semeton sinamian patut matur panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, santukan Ida sampun maicayang ring iraga soroh-soroh sane mabina-binayan. Nulak keanekaragaman punika mateges ngapus kakuasan Ida Sang Hyang Widi Wasa pinaka sane ngardi makasami sane wenten ring jagat puniki. Ring Isa Upanishad: 1, katlatarang Isa vasyan idam sarvam yat kinca jagatyam jagat sakancan san w nten ring jagat , san mamargi miwah san n nten mamargi, samian punika kakontrol olih Isa . indik pluralisme utawi rasa keanekaragaman ring krama Hindu sampun dados pikobet. Sajeroning sejarah kawagedan manusan Hindu, iraga uning ak h sekte san maurip sareng-sareng ring genah san becik, saling ngajiang miwah saling ngajiang. Puniki madasar antuk sloka Svetasvatara Upanisad, VI.11, sakadi ring sor: Eko devas sarva bhutesu gudhas, sarva vyapi sarva bhuta-ntaratma, karmadhyaksas sarva bhutadivasas, saksi ceta kevalo nirgunas ca . Ida Sang Hyang Widi Wasa punika maraga tunggal tur tan wenten Widi siosan malih

  In Indonesian