UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

ECOBRICK: NGEMARGIANG TRI HITA KARANA ANGGEN JALARAN NGIRANGIN LUU PLASTIK RING KABUPATEN BULELENG

From BASAbaliWiki
20240418T080202544Z791602.jpg
0
Vote
Title
ECOBRICK: NGEMARGIANG TRI HITA KARANA ANGGEN JALARAN NGIRANGIN LUU PLASTIK RING KABUPATEN BULELENG
Affiliation
SMA NEGERI 1 TEJAKULA
Regency/City
Buleleng
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
I Komang Egi Mahesa Putra
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Galangkartika29

one month ago
Votes 0++
Dumogi pidabdab punika mawiguna lan dados ngirangin luu plastik ring jagat buleleng

Edisulaksana99

one month ago
Votes 0++
Becik tur mawiguna solusi puniki

Pandinatakadek

one month ago
Votes 0++
Mantap
Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

What solutions do you offer for the problems in your regency/city?

In English

In Balinese

ECOBRICK : NGEMARGIANG TRI HITA KARANA ANGGEN JALARAN NGIRANGIN LUU PLASTIK RING KABUPATEN BULELENG

Kabupaten Buleleng wenten 9 kecamatan miwah 148 kelurahan taler 169 desa adat. Akeh krama ring Kabupaten Buleleng inggih punika 806.650 diri manut saking data Buleleng Membangun ring warsa 2020. Kawentenan krama sane akeh punika mawinan wenten paiketan sareng kualitas lingkungan, cutetnyane saking bunbunan luu, punika kamanahang yening soang-soang krama ngawetuang luu 0,5 kg sarahina-rahina SNI No. 39831995 , dadosnyane bunbunan luu ring Kabupaten Buleleng kamanahang 413,249,5 ton sarahina-rahina. Paimbangan luu sane kawetuang saking data luu sane ngranjing ring TPA, inggih punika luu organik 297,67 ton miwah luu anorganik 148,36 ton sarahina-rahina.

Leluu plastik dados pikobet mangkin ring Buleleng. Kabupaten Buleleng kantun ngarepin krisis sane sayan mamerdi antuk kawentenan gunung leluu. Indike punika sayan meweh lan kabuktiang antuk kebakaran TPA Desa Bengkala ring Buleleng makudang-kudang rahina puniki. Ring tongos penampungan luu utawi TPA luune sampun sayan ngakehang tur kantos nenten mrasidayang malih nampung luu sane sarahina kakutang irika. Punapi kayun iragane yening sarahinane iraga patut urip ring tengah gunung leluu? taler kasarengin antuk polusi pembakaran puniki? urgensi pikobet puniki patut gelis karerehang pamargi duaning prasida ngawinang pikobet lian sane prasida ngerugiang krama ring Kabupaten Buleleng.

Luu plastik dados pikobet napi malih ungkuran puniki genah ngutang luu sampun makacakan nenten mresidayang ring TPA sawireh akeh TPA sane wenten ring Kabupaten Buleleng sampun akeh kadagingin antuk luu plastik, akeh pidabdab sane sampun kaanggen ngirangin luu plastik ring Bali sakewanten luu ring Kabupaten Buleleng nenten ja mresidayang ical, napi sane ngawinang luu plastik ring Kabupaten Buleleng nenten ical? napi pidabdab sane patut antuk ngirangin luu plastik ring Kabupaten Buleleng? sane mawinang luu plastik ring Kabupaten Buleleng nenten ical inggih punika akeh masyarakat ring Kabupaten Buleleng nganggen plastik sekadi pembungkus makanan, pembungkus canang tur sane lianan, sampun nenten dados kakutang ring TPA santukan TPA lokal sampun kadagingin antuk sampah plastik. Manut titiang, pidabdab sajeroning pikobet punika wantah Ecobrick pinaka silih sinunggil utsaha ngolah luu plastik. Ecobrick punika saking basa asing inggih punika saking kruna ecology lan brick, ecology punika suksmannyane palemahan, brick punika suksmannyane bata. Ecobrick punika kakaryanin saking botol plastik sane kadagingin luu plastik. Tetujon Ecobrick puniki boya ja ngaleburang luu plastik, nanging luu punika mangda prasida awet raris kauwah mangda prasida dados barang sane mawiguna, minakadi anggen tongos negak taler prasida kadadosang furniture ramah lingkungan.

Pangaptin titiang saking ecobrick puniki para kramane prasida ngubah luu plastik punika mangda mawiguna taler prasida ngirangin luu plastik ring Kabupaten Buleleng miwah prasida nincapang kepercayaan taler kesejahteraan manut saking falsafah Tri Hita Karana. Puniki taler para kramane mangda prasida nyujur pangaptinnyane malarapan saking falsafah Tri Hita Karana. Penerapan falsafah Tri Hita Karana utaminnyane ring widang palemahan kamargiang saking pengolahan luu sane ngawigunayang Ecobrick. Ngiring makasami introspeksi diri yening iraga pinaka jatma Buleleng patut eling teken wewidangan jagat Buleleng antuk ngutang luu ring genahne utawi ngolah luu mangda jagat Buleleng sayaga asri, resik, miwah trepti. Wantah kadi asapunika opini sane prasida unggahang titiang dumogi napi sane aturang titiang wenten pikenoh ipun.

In Indonesian

Property "SummaryTopic ban" (as page type) with input value "Leluu plastik dados pikobet ring Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng kantin ngarepin krisis sane sayan mamerdi antik kawentenan gunung luu. Ecobrick silih sinunggil usaha ngolah luu plastik tetujon Ecobrick punika Boya jam ngaleburang luu plastik, nanging Liu punika mangda prasida awet raris kauwah mangda prasida dados barang sane mawiguna. Pengantin titiang saking Ecobrick punika Kramane prasida ngubah luu plastik punika mangda mawiguna taler prasida ngirangin luu plastik ring Kabupaten Buleleng miwah prasida nincapang kepercayaan taler kesejahteraan manut saking filsafah Tri Hita Karana." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.