Tengkejut

k gê t/
No definitions available in this language.
Media
tengkejut
Kasar
Unknown [edit]
Halus
kagiat
Northern Form
Unknown [edit]

Usage Examples

kagiat ida nyingakin asune padem
[example 1]
No translation exists for this example.

Bapa ngorahang, bunga ane paling jegega ada di mekane to. Aduh, Ni Nam tengkejut sajan.
[example 2]
Father said, the most beautiful flower is in this mirror. Wow, Nam was very surprised.

⚙ Automatically collected usage examples


In Balinese:   Meme bapane tengkejut ningehin eling panakne tur nyagjag laut nakonin,”Cening-cening bagus Wayan Cupak anake buka cening ngudiang cening padidi mulih buine blolotan, men adin ceninge I Made Grantang dija?” Disubane keto petakon reramane, laut masaut i Cupak sambilange ngeling. “Kene ento bapa lan meme Kola anak uli semengan metekap dicarike I Grantang anak meplalianan melali dogen uli semengan, buine ia ento ngenemin anak luh-luh dogen gaene”.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ane ngranayang soleh, tusing ada ane tengkejut, keto masih gurune.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kacrita Ni Ayu Kantrungan tengkejut, rikale maekin krangkenge lakar nyemak I Kakua, tepukine ada Lutung di tengah krangkenge.

In English:  

In Indonesian:  
  1. kamus
  2. https://reader.letsreadasia.org/read/b8de98b7-37ce-45a3-bd83-b1eef5382acf