Bikul

From BASAbaliWiki
bikul/
Root
bikul
Other forms of "bikul"
Definitions
  • mouse rat. en
  • tikus id
Translation in English
mouse
Translation in Indonesian
tikus
Synonyms
Antonyms
Related words
Puzzles
Origin
Linked pages
Word audio
Level of Speech Option
Mider
-
Kasar
-
Andap
bikul
Alus sor
-
Alus madya
-
Alus mider
-
Alus singgih
-
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
-
Sentences Example
Balinese
Cara bikul selasah-selaseh dogen.
English
Literally: Like a mouse going here and there and refers to a person who has nothing to do and just walks back and forth.
Indonesian
-
Balinese
Meong-meong alih ja bikule, bikul gede-gede, buin mokoh-mokoh, kereng pesan ngrusuhin.
English
Cats please catch the rat, huge rat, and fat too, it often create disturbance.
Indonesian
Kucing-kucing carilah tikusnya, tikus besar-besar, juga gemuk-gemuk, seringkali merusuh.
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
Lantas putran idane makakalih kasilurin aji panak bikul dadua.
English
-
Indonesian
Kedua bayi tersebut dimasukkan ke dalam peti kemudian dibuang ke laut.
Folktale Anak Agung Mesir
Balinese
Sané kantun wantah kotoran bikul sané kacampur kulit itik, kurenané I Kelian Pengkoh wantah manggihin punika.
English
You better get there, go ".
Indonesian
Yang tersisa hanya berupa kotoran tikus bercampur kulit gabah, istri I Kelian Pengkoh hanya menemukan itu.
Biography of Arya Tegeh Kori
Balinese
Koruptor punika setata kasambatang "Bikul Medasi".
English
-
Indonesian
-
VisualArt BIKUL MEDASI MERANA RING PEMERINTAH
Balinese
Bikul punika beburon sane neda sahaning anggen ngabetekin basangne padidi.
English
-
Indonesian
-
VisualArt BIKUL MEDASI MERANA RING PEMERINTAH
Balinese
Sane mangkin tyang ngaturang satua sekadi buron saking alas sane bet, Sinalih tunggil ceritayang tityang wenten i bikul sareng i singa Rikala i singa sedeng pules ring tengah alase raris teke i bikul nyringjig i bikul uli bungut singane ngerayang lantas ked di ikuhne lantas riangne magelayutan tur mecanda ring ikuhne care roller coaster, Cress....blum ulung, lantas malih nyrigjig uli bungut I singa menek ked di ikuhne, buin macanda turun kanti enten I singa, Rikala I Bikul menek ring bungut I singa....
English
Now, I would like to tell a story of an animal from the wild, there are a mouse and a lion.
Indonesian
Sekarang saya akan bercerita terkait hewan yang ada di hutan belantara, diceritakan ada seekor tikus dan seekor singa.
Folktale Bikul Nulungin Singa
Balinese
Sane mangkin tyang ngaturang satua sekadi buron saking alas sane bet, Sinalih tunggil ceritayang tityang wenten i bikul sareng i singa Rikala i singa sedeng pules ring tengah alase raris teke i bikul nyringjig i bikul uli bungut singane ngerayang lantas ked di ikuhne lantas riangne magelayutan tur mecanda ring ikuhne care roller coaster, Cress....blum ulung, lantas malih nyrigjig uli bungut I singa menek ked di ikuhne, buin macanda turun kanti enten I singa, Rikala I Bikul menek ring bungut I singa....
English
Now, I would like to tell a story of an animal from the wild, there are a mouse and a lion.
Indonesian
Sekarang saya akan bercerita terkait hewan yang ada di hutan belantara, diceritakan ada seekor tikus dan seekor singa.
Folktale Bikul Nulungin Singa
Balinese
Maleme ento makada ngudang watek para bikul kema.
English
-
Indonesian
-
Folktale Bikul ka Suarga Loka
Balinese
Sasampun dasa tiban ring Singapura sané nénten madué toya, tiang durung sayaga ngarepin bikul ring duur uma miwah reptil ring tembok kamar.
English
The memories never left me in subsequent decades but I never thought I’d return in 2000 to spend the rest of my life here.
Indonesian
Setelah sepuluh tahun di Singapura yang steril, saya tidak siap menghadapi hewan pengerat di atap dan reptil di dinding kamar.
Biography of Cat Wheeler Cat
Balinese
Raris Ganapati lunga ka swargan ngalinggihin bikul/musaka.
English
-
Indonesian
-
VisualArt Ganapati Mutri
Balinese
Ulian tegeh jedinge, I Bikul tusing taen nawang ane madan susu yadin ia nongos di sisin jedinge ane bek misi susu.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Bikul lan I Semal
Balinese
Di sisi kenawan jedinge ane gede, ada bikul cenik ngoyong ditu.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Bikul lan I Semal
Balinese
Tusing tawanga ada bangke bikul di tengah padange bet.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Getap
Balinese
Nyak lantas I Meong teken I Bikul, majalan ajaka dadua kumahne I Raksasa.
English
-
Indonesian
Diceritakan sekarang ibunya datang.
Folktale I Ketimun Mas
Balinese
Ateha mulihne baan I Meong teken I Bikul.
English
-
Indonesian
Saat akan berangkat, ibunya berpesan lagi, "Nak, nak, ibu mau ke pasar.
Folktale I Ketimun Mas
Balinese
Lantas ada kone meong teken bikul, kema maekin memenne I Ketimun Mas.
English
-
Indonesian
Diceritakan sekarang ibunya datang.
Folktale I Ketimun Mas
Balinese
Men Ketimun Mas ngomong, “Nah, ne apa Sang Meong ajaka Sang Bikul.
English
-
Indonesian
Saat akan berangkat, ibunya berpesan lagi, "Nak, nak, ibu mau ke pasar.
Folktale I Ketimun Mas
Balinese
Kacerita pongponga grobage ban I Bikul.
English
-
Indonesian
Diceritakan sekarang ibunya datang.
Folktale I Ketimun Mas
Balinese
Dané sampun ngamedalang cakepan puisi basa Bali modéren, luir ipun:

Beruk (2014) Bikul (2014) Bubu (2015) Rwa Bhinéda (2015)

Niki wantah silih sinunggil puisi kakawiannyané sané mamurda “Pis”, lan “Carik” sané kawedar ring cakepan pupulan puisi Bali anyar dané sané mamurda “Beruk (2014)”
English
-
Indonesian
Kumpulan puisi bahasa Balinya telah terbit dengan judul Beruk (2014), Bikul (2014), Bubu (2015), Rwa Bhineda (2015).
Biography of I Ketut Aryawan Kenceng
Balinese
Bikul ane nedeng pules di song carike ningeh juru carik purine nyobiahang sayemwarane ento.
English
-
Indonesian
Ia tertarik mengikuti sayembara menangkap burung garuda. “Tak ada salahnya mencoba, mumpung ada kesempatan ikuti saja.
Folktale Jero Ketut
Balinese
Apabuin I Geruda sawai ngidih tulung tekening bikul.
English
-
Indonesian
Kadang garuda minta bantuan carikan kutu dan membersihkan bulu-bulunya dari kotoran. “Tikus, apa kabarmu?” burung garuda mendarat di pematang sawah dan menyapa si Tikus.
Folktale Jero Ketut
Balinese
Da ja maan ngejuk kidang, kadirasa bikul tusing ada mentas.
English
-
Indonesian
Tak seekor hewan yang kita tangkap.
Folktale Kedis Sikep Nylametang Prabu Suradarma
Balinese
Ne virus care bikul enggal pelaibne ngejuk ne masih sing aluh ngae keweh!
English
-
Indonesian
-
Literature Amreta
Balinese
Set-set gremeng dados sebun bikul.
English
-
Indonesian
-
Literature Benyah Nakutin Tulah
Balinese
Bikul puniki sane nyatuayang pamargin yadnya olih brahmana sareng patpat.
English
-
Indonesian
-
Literature Geguritan Yadnya di Kuruksetra: Yadnya Sederhana Paling Utama
Balinese
Kocap wenten bikul alit sane dewekne asibak mabulu kuning makenyah sekadi emas ngrayang ring tengah pasamuhan ngedekin yadnyane.
English
-
Indonesian
-
Literature Geguritan Yadnya di Kuruksetra: Yadnya Sederhana Paling Utama
Balinese
Sét-sét gréméng dados sebun bikul.
English
-
Indonesian
-
Literature Jejeh Tulah Dadi Benyah
Balinese
Wenten akeh tata cara ngicalang sebun buyung, makadi: jemet makedas-kedas sarahina-rahina; nenten dados mailehan ngutang bacin utawi warih; nudungin sakancan ajengan mangda nenten kaencegin buyung; nenten masiram ring jelinjingan; eling ngwajikin tangan sadurung ngajeng; yening ngawe semer paling akidik dalemnyane patut 10 meter; yening ngwangun griya, puri, utawi jero mangda eling nagingin jendela mangda nenten bekbekan taler mangda sering keni sunaran matan ai sane ngawinang legu, buyung, bikul, semut miwah tembuyukan nenten masebun irika.
English
-
Indonesian
Agar hal seperti itu segera hilang, yang patut dilaksanakan adalah membasmi sarang lalat.
Literature Kekayaan yang Utama Sesuai dengan Geguritan Kesehatan
Balinese
Ulam sanѐ tan dados ajeng inggih punika ulam bikul, asu, katak, uled, lelipi, lan buati.
English
-
Indonesian
-
Literature Melasti lan Pangrupukan di Bali Batal
Balinese
Daging sane nenten becik kabaosang sakadi bikul, cicing, katak, lipi, ulet, miwah cacing.
English
-
Indonesian
Adapun yang termasuk daging yang tidak baik yaitu daging tikus, anjing, katak, ular, ulat, dan cacing.
Literature Taur Katur ring Gumi miwah Angga - Utsaha Nepasin Sasab Marana Covid-19 Anut ring Daging Sastra
Balinese
Ane bah ka peken Sangsite masi keto ada ane ngantungin bangken cicing, bangken bikul, setsetan kamben uwek, sandal pegat, muah sarwa leledane.
English
-
Indonesian
-
Folktale Nang Bangsing Teken I Belog
Balinese
Sekadi conto sané anyar puniki sané mamargi wénten turis sané nempuh margi sané nénten jimbar nanging turis punika mautsaha nglintangin saking sisi kiwa mobil santukan nénten uning kontur margi, bikul punika malaib saking montornyané santukan nabrak margi sané jimbar pisan.
English
-
Indonesian
-
Government COMING SOON
Balinese
Padine ane tajuka telah amah bikul.
English
-
Indonesian
-
Folktale Pasuwitran Jangkrik ajak Petani
Balinese
Kasaktian makatiga tapel punika nenten ja kpireng olih Ida Pedanda kemanten, sakemaon taler kapireng olih krama sajebag jagat Bali, punika taler krama Subak Sampalan sane daweg nika katiben mrasa sakadi kausak-asik jero ketut (bikul), balang sangit miwah sane lianan.
English
-
Indonesian
-
Place Ped
Balinese
Mongah kasolahang anggen nangluk merana ring sahananing tetanduran, utamannyane bikul.
English
This road is named Jalan Raya Manikliyu, the only main road that connects Manikliyu village and the district’s capital.
Indonesian
Mongah ditarikan untuk mengusir hama dan penyakit pada tanaman, terutama tikus.
Holiday or Ceremony Sasolahan Mongah ring Bunutin Kintamani
Balinese
Nanging matungkalik sareng kawentenan punggawane mangkin

Rikala sadurung mapilih munyine alus kenyem manis sakewala yening sampun mapilih ,nyuti rupa dadi bikul nying nying ngutgut sekebedik nanging tusing marasa

Nyuti rupa ngai gumine uug
English
-
Indonesian
-
VisualArt Tinut Nanging Tan Nulad Dewi Parwati
Balinese
Tetujon upacara Ngaben Bikul puniki, inggih punika pinaka panundung jero ketut (bikul).
English
The purpose of the Tikus Ngaben Ceremony is to drive away rat pests.
Indonesian
Tujuan dari Upacara Ngaben Bikul yakni untuk mengusir hama tikus.
Holiday or Ceremony Upacara Ngaben Bikul
Balinese
Ngaben bikul wantah silih tunggil upacara Nangluk Mrana. "Nangluk" tegesnyane empangan, pagehan, panaweng, "mrana" mateges hama wereng utawi pinyungkan.
English
Rat cremation is a type of Nangluk Mrana ceremony. "Nangluk" means embankment, embankment, fence, or barrier, and "mrana" means pest or disease.
Indonesian
Ngaben tikus merupakan salah satu jenis upacara Nangluk Mrana. “Nangluk” berarti empangan, tanggul, pagar, atau penghalang dan “mrana” berarti hama atau bala penyakit.
Holiday or Ceremony Upacara Ngaben Bikul
Balinese
Ulam sane tan dados ajeng inggih punika ulam bikul, asu, katak, uled, lelipi, lan buati.
English
Meat that should not be eaten are those of rats, dogs, frogs, caterpillars, snakes and worms.
Indonesian
Daging yang tidak boleh dimakan antara lain daging tikus, anjing, katak, ulat, ular dan cacing.
Covid Virus corona munggah ring Nitisastra