I Ketut Aryawan Kenceng

3-Aryawan Kenceng.jpg
Full Name
I Ketut Aryawan Kenceng
Pen Name
Aryawan
Photograph by
Link to Photograph
Place

Biography


In English

In Balinese

I Ketut Aryawan Kenceng embas ring Banjar Bendul, Klungkung pinanggal 22 D s mber 1959. Puput Masekolah saking SD kantos SMA ring Klungkung. Dan polih ngranjing ring Fakultas Sastra Inggris Universitas Udayana wantah limang sem ster, lantas dan ngrereh pangupajiwa ring s ktor pariwisata ring kota D npasar. Dan nyurat puisi basa Bali wiadin basa Indon sia. Puisi basa Indon sian kawedar ring Bali Post, Shymponi, lan Swad si. Puisi basa Bali dan kawedar ring Bali Orti Bali Post , lan M diaswari Pos Bali . Dan sampun ngamedalang cakepan puisi basa Bali mod ren, luir ipun: Beruk 2014 Bikul 2014 Bubu 2015 Rwa Bhin da 2015 Niki wantah silih sinunggil puisi kakawiannyan san mamurda Pis , lan Carik san kawedar ring cakepan pupulan puisi Bali anyar dan san mamurda Beruk 2014

In Indonesian

Examples of work