"Ngenalang pariwisata Bali kantos ke Dura Negara"

20220121T163239179Z552492.jpg
0
Vote
Title
"Ngenalang pariwisata Bali kantos ke Dura Negara"
Year
Photo Credit/Source
foto credit: https://www.hotels.com/
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
bali
Location


Windhukn

12 months ago
Score 0

Ngenalang pariwisata bali ke dura negara melah pisan, nika ngeranaang pariwisata bali makin maju, nike masih ngaenang bali terkenal ke dura negara.

Salah satu cara ne efesien ngae bali terkenal lewat sosmed

You are not allowed to post comments.

What should the government do to stimulate and sustain tourism in Bali?

In English

In Balinese

Om Swastiastu, manut pikayun titiang sane patut kamargiang olih pemerintah mangda prasida nangiang pariwisata Baline mangkin kantos kapungkur wekas inggih punika sane kapertama patut kamargiang penerapan protokol kesehatan ring soang-siang genah inggih punika ring objek wisata, hotel utawi penginapan, Restauran miwah genah maboga sane lianan. Indik punika matetujon anggen numbuhang kesadaran soang-soang diri para wisatawan antuk penerapan protokol kesehatan sane becik kan patut. Sane Kaping kalih Pamerintah wiadin pangempon genah wisata punika patut nyediaang fasilitas umum minakadi genah parkir sane becik tur linggah, toilet lan sane lianan miwah prasida ngediaang sarana lan prasarana minakadi ngangge Penauran jinah non tunai miwah sane lianan, tetujonnyane mangda para wisatawan rumasa nyaman kan terpenuhi sekancan kaperluannyane rikala malancaran mawisata ke Bali. Pamerintah wiadin para pelaku industri pariwisata Bali patut sareng-sareng saling wanti ngewantu ngenalang pariwisata Bali taler nyalanang kerjasama sareng pelaku industri pariwisata ring luar Bali. Irage dados masyarakat Bali patut mecikang kayun soang-soang diri mangda state prasida nyaga kalestarian jagat ring pagubugan soang-soang wiadin ring masyarakat sane ruang lingkupnyane masyarakat Indonesia utaminnyane ring Bali. Samian Upaya inucap patut kalaksanayang mangda prasida tumbuh kan bangkit mewali pariwisata Bali sane berkualitas kan kagugu taler kaloktah kantos ke Dura Negara. Om Santih Santih Santih Om

In Indonesian