UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

#HOAX Vaksin Covid19 Madaging Chip Pelacak

From BASAbaliWiki
Hoax vaksin covid19.jpeg
Photo credit
https://covid19.go.id/p/hoax-buster/hoaks-vaksin-covid-19-memiliki-chip-yang-dapat-melacak-orang
Issue name
Year
Contributor
I Gusti Agung Bagus Cakra Baskara
Author(s)


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Description


  English

  Balinese

  Sampun selami a warsa puniki jagate keni gering agung Covid19. Mawit data saking instagram kawalcovid19.id, kirang langkung wenten satus tali pasien sane kantun polih perawatan riantukan positif keni Covid19. Pemerintah taler sampun ngmargiang program vaksinasi majeng ring masyarakat. Sakewanten kawentenan pemargin program vaksinasi puniki akeh wenten disinformasi utawi hoax ngeninin indik Covid19 punika, imbanyane hoax ngeninin vaksin Covid19 sane madaging chip pelacak. Mawosang indik gatrane punika, kaketus saking website resmi pemerintah https: covid19.go.id, Dedy Permadi pinaka Juru Bicara Kementerian Kominfo negesang informasine punika hoax, taler sampun kapradatayang malih olih Erick Thohir pinaka Menteri BUMN indik barcode sane wenten ring bungkus vaksin punika kanggen ring distribusi miwah ten ja wenten chip sane nempel ring jadma sane ngmolihang suntikan vaksin Covid19. Ngawit saking disinformasi utawi hoax punika, iraga sapatutne sampunang bes aluh nampinin orti sane durung pasti sumberne. Napi malih ring jamane mangkin teknologi informasi sampun maju, gatra utawi orti punika gelis majalaran ring ambara laya. Iraga utamanyane para istri patut nyelehin sapunapi carane nampinin orti mangda nenten aluh keni hoax. Para istri madue peran ageng ring sajeroning kuluwarga pinaka lingkungan sane paling nampek ring parajanane santukan para istri punika pacang dados ibu sane pinaka puser utawi pusat informasi majeng ring alit-alite napi malih ring sajeroning gering Covid19 sekadi mangkin. Duaning asapunika ngiring sareng-sareng nyelehin cara-cara nepasin disinformasi utawi hoax punika: 1. Pastikang gatra sane kapolihang nika mawit saking sumber sane resmi taler sampunang percaya majeng ring asiki sumber manten. Sampunang ngwedar utawi sharing gatra sane durung pasti sumberne sekadi gatra ring broadcast chat grup WhatsApp miwah sane lianan. 2. Wacen daging gatrane punika mangdane mangda polih informasi sane pinaka unteng gatrane punika. 3. Yening polih gatra upamine ngeninin indik kesehatan ring pandemi sekadi mangkin, iraga dados mligbagang gatra sane kapolihang punika majeng ring para ahli. Imbanyane ring aplikasi layanan kesehatan digital sekadi ring website https: www.halodoc.com taler dados takenang ring tenaga kesehatan utawi dokter kuluwarga soang-soang. 4. Akehang ngwacen indik informasi kesehatan sane ngeninin indik Covid19. Informasi-informasi indik gering Covid19 prasida karerehin ring webste resmi https: covid19.go.id mangda nenten ja keni disinformasi utawi hoax sekadi sane akeh wenten ring ambara laya. Asapunika tata cara sane prasida kemargiang manga nenten keni disinformasi utawi hoax sajeroning gering agung Covid19 sekadi mangkin. Lianan ring punika, sampunang lali ngmargiang protokol kesehatan mangda iraga sareng sami stata kenak lan rahayu.

  Indonesian

  Other local Indonesian Language ( )