How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

SAMPAH PIKOBET UTAMA

20231130T110225499Z512673.jpeg
0
Vote
Title
SAMPAH PIKOBET UTAMA
Affiliation
SMA NEGERI 1 NUSA PENIDA
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Ni Ketut Wahyu Dwi Pertami
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Matursuksema majeng ring pengenter acara antuk galahne sane kapaica ring titiang.Sane wangiang titiang para Angga penureksa,sane kusumayang titiang Ida Dane sareng sami,taler pamilet pacantokan LOMBA ORASIME-BAHASABALI sane tresne sihin titiang. sadurung titiang matur amatra pinih riin ngiring sareng-sareng ngastiti bhakti ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, majalaran antuk nguncarang panganjali umat. OM, SWASTYASTU Mogi-mogi sangkaning pasuecan lan asung kertha Wara nugraha Ida, prasida tiang ngiring Ida dane sareng sami ngamangguhang karahayuan lan kerahajengan jagat. Ring genah lan galahe sane becik puniki, lugrayang titiang matur amatra sane mamurda sampah patut katureksain olih pamerintah bali

Sakadi sane sampun kauningin, Bali inggih punika silih sinunggil destinasi wisata sane pinih kasenengin ring jagate. Nyabran warsa, jutaan wisatawan rauh ka Bali mangda prasida nyingakin keindahan alam miwah budaya irika. Sak wanten, ring ungkur kaluihan Bali, w nten pikobet indik sampah san nyansan ngak hang. Sampah plastik miwah non-plastik kasebar ring dija ja, ngawit saking pasisi, tukad, ngantos ring margi. Pikobet sampah puniki pastika ngawinang pikobet ring pariwisata Bali. Turis san rauh ka Bali n nten seneng nyingakin sampah san makebur. Pamerintah Bali patut digelis nepasin indik sampah puniki. Pamerintah patut ngambil pamargi sane becik anggen ngirangin miwah nyaga sampah ring Bali. Wenten makudang-kudang utsaha sane prasida kamargiang olih pamerintah Bali anggen nanganin pikobet sampah: 1. Nincapang kesadaran krama indik mabuatnyane nyaga kebersihan palemahan. Pamr ntah prasida makarya sosialisasi miwah edukasi ring parajanan indik kawigunan ngutang sampah ring genahnyan . 2. nincapang sarana miwah prasarana pengelolaan sampah. Pamerintah patut ngwangun genah sampah miwah TPS Tempat Penyimpanan Sementara sampah. Ngamecikang tata titi pengelolaan sampah. 3. Pamerintah patut ngelaksanayang sistem pengelolaan sampah sane lebih efektif, sekadi sistem 3R Reduksi, Pamulihan, Daur Ulang . Titiang ngaptiang pemerintah Bali prasida ngambil pamargi sane becik tur digelis anggen nanganin pikobet sampah ring Bali. Ngiring sareng-sareng nyaga kebersihan Bali antuk masa depan sane becik.

Ida dane miwah semeton sami sane banget kusumayang titiang kadi asapunika titiang prasida matur-atur ring galahe sane becik puniki, mogi-mogi wenten pikonipun ring wesananing atur, banget titiang nglungsur geng rena pengampura, wenten atur titiang sane nenten munggan ring arsa. Matur suksma antuk ring uratian ida dane sinamian, pinaka panguntat, puputang titiang antuk parama santih OM, SANTIH, SANTIH, SANTIH, OM

In Indonesian