UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Balinese traditional clothes

From BASAbaliWiki
20230509T113841403Z564841.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Pinterest
Author(s)
Affiliation
SMAS K SANTO YOSEPH DENPASAR
Category
High School
Reference for photograph
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Oneday


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What do you think about Bali today?

  Description


  In English

  In Balinese

  Ring pagubugan sarahina, titiang miwah Ida dane semeton sami majanten patut pisan setata siaga nganggen busana. Yening wenten anak alit utawi sampun lingsir nenten mabusana ring margane janten pacang katarka wong edan utawi anak buduh. Tegesnyane makasami anake pacang kimud yening nenten mabusana ring kauripannyane. Duaning mabusana punika pacang nganutin anake makanten becik, agung, ayu, miwah bagus. Nganggen busana taler sane ngawinang i raga prasida seger oger, nenten dangan keni pinyungkan. Dadosnyane mabuat pisan jatinipun kawigunan busananyane ring kauripan druene. Sakewanten, yening wenten anak mabusana nenten nganutin tata titi, majanten pacang ngwetuang salit arsa utawi ngawinang nenten seneng ngatonang, bilih-bilih busana adat Baline. Ring Bali taler kadi asapunika. Krama adat Baline sampun ketah pisan susrusa maparilaksana ngrajengang budaya Baline. Busana sane lumrah kaanggen ri kala nyanggra pakaryan dinas janten pacang mabinayan ring busana ri kala nglaksanayang pakaryan adat miwah agama. Yening dados tunas titiang, ring sajeroning semeton sami sane pacang ngrajegang budaya Baline, ngiring pada yatnain sareng-sareng mangda I raga sareng sami prasida mabusana sane setata nganutin tata krama adat miwah agama druene, mawinan sangkaning mabusana sane patut punika sayan ajeg budaya Baline. Dumogi sangkaning pasuecan Ida Sang Hyang Widhi Wasa mawinan setata ajeg budaya druene pinaka dasar ngamolihang kauripan pariwisata sane utama pinaka dasar ngamolihang pangupajiwa.

  In Indonesian