Urati Ring Luu Plastik

From BASAbaliWiki
20231113T040440148Z792454.png
0
Vote
Title
Urati Ring Luu Plastik
Affiliation
SMK Negeri 1 Tembuku
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
https://smansasingaraja.sch.id/luu-plastik-pikobet-pelik/
Video Credit/Source
Ni Luh Manisa Dewi
School/Org (if applicable)
SMK N 1 TEMBUKU
Location
JL.Raya Besakih,Bang-Bang,Kec.Tembuku , Kabupaten Bangli , Bali 80671
The place does not exists yet in wiki, click to create it


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

-

In Balinese

Sane wangiang titiang para angga panureksa asampunika taler para semeton yowana sareng Sami sane tresna asihin titiang, pinih ajeng lugrayang titiang ngaturang pangayubagia majeng ring Ida Sang Hyang Widi Wasa santunan asung kerta wara nugrahan ida titiang sareng ida ne Sami mangkin prasida polih makunyit di alas ring acara Wikithon Partisipasi Publik Bali Berorasi sedereng titiang ngawitang orasi ne sane mangkin ngiring ulengan pikayun melarapan antuk Pengastungkara Panganjali Umat OM SWASTYASTU

Mungguin orasi sane pacang aturang titiang inggih punika mamurda Urati Ring Luu Plastik.Yan masang indik kaasrian jagat Bali ne sayuakti sampun kasub saking riin sakewanten mangkin doh matiosan. Akeh pikobet sane nimbenin jagate indayang ja uratiang gening sabehe bales rauh ke dese dese toyane munggah, blabar ageng boya ja wantah ring kota ke manten nanging sampun nyluksuk ring desa. Sampah plastik punika mekacakan anyud ngebek rauh ka pasisi ngantos ulame ring segara padem nede luu plastik nike mekrana wenten masyarakat sane ngutang luu sembarangan sane nenten patut di tiru.

Pikobet punika sampun sepatutne polih uratian saking pamerintah miwah masyarakat. Para calon pemimpin mangda prasida nguratiang pikobet punika. yening mresidayang mangda kasusun dados program pemerintah indik pengelolaan luu sane wenten ring jagat Bali.

Inggih ida dane sareng Sami sane wangiang titiang yening cutetang titiang atur titiang iwawu sekadi asampuniki luu plastik maka baya ageng sane patut uratiang. Pemargi sane prasida margiang inggih punika antuk meresik serahina, ngirangin ngangge sampah plastik, nenten ngutang luu saking arep. Boya ja wantah ring Bali kemanten sakewanten sapa sira ja iriki ring jagat Bali madue sesane nguratiang indik keresikan jagat Bali ne

Inggih wantah akadi asampunika titiang prasida matur ring galahe sane becik puniki manawita wenten atur titiang sane nenten patut ring arsa titiang nunas geng rena sinampura atur puputang titiang antuk Paramasanthi Om Santhi, Santhi, Santhi Om

In Indonesian

-