UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Bales

From BASAbaliWiki


bòs/
bales
Root
bales
Other forms of "bales"
Definitions
  • heavy rain or strong waterfall en
  • heavy (about rain or stream) en
  • reply en
  • balas id
  • deras id
Translation in English
heavy (about rain or stream); reply
Translation in Indonesian
deras; balas
Synonyms
Antonyms
Related words
Puzzles
Origin
Linked pages
Word audio
Level of Speech Option
Mider
-
Kasar
-
Andap
bales
Alus sor
-
Alus madya
-
Alus mider
-
Alus singgih
-
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
-
Sentences Example
Balinese
Ibi peteng ujane bales magrudugan.
English
Last night the rain was so heavy.
Indonesian
Kemarin malam hujan lebat sekali.
Balinese
Ujan bales sajan, bukun tiange belus kena tampyas.
English
It's raining heavily, my book is wet because the rain splashing through.
Indonesian
Hujan lebat sekali, buku saya basah terkena percikan hujan.
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
Anak tua ipidan ngorang yen ade linuh nak mule sasihne, yen hujan bales misi blabar nak mule sasihne, kebus bara gumine nak mule sasihne mule saje keto yen anak tua ipidan ngorahang.
English
-
Indonesian
-
Literature "Tidak Bisa Ditebak"
Balinese
Jak mekejang pasti bo nawang apo ne ngranayang banjir lan tanah longsor ento, len teke ujan ane bales gati teken gempa gumi, kewentenan pelaksane ngebah kayu di alase secare ilegal ane ngeranayang alase gundul.
English
-
Indonesian
Bahkan sampai ada yang memakan korban.
Literature banjir dan tanah longsor
Balinese
Yening sabeh bales sampun rauh ka desa desa baduur ring bukit lan gunung, blabar ageng nenten prasida jagi kakelidin.
English
-
Indonesian
-
Government AKEH PIKOBET SANTUKAN LUU
Balinese
Petengné sagét ujan bales pesan madulurang angin.
English
-
Indonesian
-
Folktale Anak Ririh
Balinese
Indayang uratiang yening sabehe bales rauh, ring desa-desa toyane munggah, blabar ageng boya ja wantah ring kota kemanten nanging sampun nyluksuk rauh ka desa.
English
-
Indonesian
-
Government Merdeka Saking Luu Plastik
Balinese
Kacerita di subane Sang Arunika makarya di carik, suba jani tumbuh wit padine tur suba pada mawoh sada kuning-kuning, nadaksara ada ujan bales pesan mawastu toyane blabar.
English
-
Indonesian
-
Folktale Begawan Domia
Balinese
Tiang pedidi ka bales SMS ne
" Siap"
Tiang pastikan, tiang buka link sane sampun dibagikan , mara tiang buka , tundene tiang nyelepang email lan password .
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Berita HOAX pipis Rp.100.000.000 juta
Balinese
Dibi sanje pragat ujan bales kanti kebanjiran umah tiange.
English
-
Indonesian
-
Literature Saluran Air Mampet
Balinese
Nyak bin misi ujan bales misi grudug jeg gawat be mekejang pade saling salahang.
English
-
Indonesian
-
Literature Bencana datang dari ulah orang yang tidak bertanggung jawab
Balinese
Buin kejepne, ujane bales, krebek kerug ngempengin kuping.
English
-
Indonesian
Tak lama kemudian, hujan turun sangat deras, gemuruh langit memekakkan telinga.
Folktale I Lelipan Kacunduk Kedis Cetrung
Balinese
Mara keberanga di natahe, saget tuun ujan bales masriok makecegan.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Sigir Jlema Tuah Asibak
Balinese
Mara keberanga di natahe, saget tuun ujan bales masriok makecegan.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Sigir, Jlema Tuah Asibak
Balinese
Titiang wantah jadma nista, malarapan canang raka, titiang nunas pasuecan Iratu mangda ledang ngicenin titiang ulam miwah udang, anggen titiang pangupa jiwa.” Kacerita, nuju yeh tukade puek suud ujan bales, buin ngaliunan ia makena bubu, dadi liu pesan kone ia maan be gede-gede, ada nyalian, ada be jeleg, ada jair muah tawes anyudan uli hulun tukade, ada masi udang muah lele.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Wingsata lan I Sigara
Balinese
Lianan teken punika wentebe got sane tersumbat rikala tuun hujan bales
English
-
Indonesian
-
Government Jalan Raya yang rusak
Balinese
Nyingakin ento, I Kadek sayan semangat ngalap pacah, sakewanten, sabehe ngancan bales.
English
Seeing that, Kadek got more spirit to pick the flower, but the rain bacame harder and harder.
Indonesian
mendengar teriakan itu Kadek lebih bersemangat memanen bunga pacah.
Covid kadek dan pacah
Balinese
Ibi sanja ujane bales misi tatit.
English
-
Indonesian
-
Literature Air Sungai Naik
Balinese
Disubane ngaryanin video senam, ujane nadak bales gati.
English
-
Indonesian
Akhirnya kita berteduh dulu di salah satu bangunan kosong.
Literature Bagaimana hari ini?
Balinese
Jani di bali sube masuk musim hujan, dibi sanje hujan ne bales biin misi krebek kuuk.
English
-
Indonesian
-
Literature Bencana alam banjir
Balinese
Yadiastun kalo sampun lintang ring jam roras wengin awinan hujane kalintang bales pisan.
English
-
Indonesian
-
Literature Bencana alam
Balinese
Risedek sanjan gumine, ujane bales megrudugan, tyang sedeng mare bangun lakar kayeh ngelantur mebanten canang sewai-wai ring jumah, nanging ujan sing nget-nget, ken-kenang lakar mebanten jani.
English
-
Indonesian
-
Literature Bumi asri bukan lautan sampah
Balinese
Yen terus"an kal panes kene sing ade ujan engken ye kal dadin gumine saget timpal tiang ngemadaka ujan.nah bin kejep ne gulem gede teko langsung ujan ane bales ngelantes kati mani.
English
-
Indonesian
-
Literature Bumi panas
Balinese
Ibi peteng di daerah tiang ujan bales misi krebek, uling jam 8 peteng kati jam 4 semengan ujan sing nget nget, pas jam 6:30 tiang menjalan masuk liwat jalan gatot subroto,tiang mekejenga ningal yeh gede di sisin kiri jalan nganteg sisin kanan jalan, tegeh yeh ne kati ajengkal, pas liwat jalan te tiang ngasanin care menek jetski ane di pasih, harapan tiang pang kedas jembrana ne sareng tanaman tanaman sane wenten ring jembrana ne di lestarikan dan liunin pang yeh uli ujan keserep teken tanaman sane ketanem, yeh ne dados mekuang karna jembrana ne kedas teken akeh wenten tanaman sane nyerep yeh
English
-
Indonesian
-
Literature Hujan deras
Balinese
Jani di Bali sai Ajan Ade hujan.busane ai ne Galang jeg lantas Ade ujan.sing Ade gulem jeg Ade ujan bales pisan biin meimbuh krebeg kuung.
English
-
Indonesian
-
Literature Hujan di bali
Balinese
Pidan dugas sasih kawulu Chaka 1945 tiang Melali ke alas e ngalih duren neked di alas e tiang besik tusing nepukin pe punyan kayu sane tiang tepukin tuah tanah alas sane sampun dadi umah, bin manine tuun hujan sane bales nganti blabar ulian alas e sube dadi umah pepunyanan e telah mebah angge dadian umah.
English
-
Indonesian
-
Literature Hutannya tidak berisi pohon
Balinese
Kewala yen nuju ujane bales saja ja yeh ne gede wireh belabar, yehne putek ulian liu ada embidan di luanan.
English
-
Indonesian
-
Literature Instrospeksi Diri Berupaya Menjaga Hutan Di Bali
Balinese
Care di wilayah umah tiange, ade jalan yen pas ujan bales pasti lakar usak parah.
English
-
Indonesian
-
Literature Kurangnya perharian terhadap tempat terpencil
Balinese
Akhir akhir Jani jeleg pesan cuaca di Bali ne, ditengai ne panes pesan jek mase lime melepuh lamun sing mejiket, lantas di petenge bales sajan hujanne misi Sambaran grudug, jeg tau tau mani ne di samping umah, Tukade sube pul misi yeh hujan, cuaca baline akhir akhir Jani sukeh pesan diprediksi, sangkel Jani kita sareng sareng penduduk Bali harus bise membaur ajak alam, harus bise terbiasa ajak alam, peng sing kati uyak gelem gegara sing bise berbaur ajak alam, kita Mase sareng taruna truni Bali harus peka ajak alam, jaga kelestarian bumine, do pesa ngutang sampah sembarangan, do pesa ngacakan leluu mindengan ape Kanti di Tukade ngutang sampah, krna ento slaah satu penyebab banjir krana bumi baline Jani Mase sukeh pesan diprediksi cuacane.
English
-
Indonesian
-
Literature Lestariang Gumi baline sareng-sareng.
Balinese
Apang tusing blabar irage patut ngutang luu diwadah bak luu ne , apang tusing mekade blabar yen ngutang luu di jelinjing e to mekade jelinjingi sampet, yening hujan bales ditu sinah lakar yeh e meliab to mekade blabar.
English
-
Indonesian
-
Literature Membuang Sampah DiSelokan Mengakibatkan Banjir
Balinese
Di ken-ken ujanne bales pesan lan sing suud-suud ditu yeh tukadne gede lan kutek ngeranayang yeh PDAM wilayah sekita umah tiangnge milu kutek, yen be kutek yeh ne sibg ngidang anggo gene, masak sing ngidang, manting manjus sing ngidang ngudiang ngudiang ane anggo yeh sing ngidang Harapan tiang, kantor PDAM ngelah ide ngelah solusi pang sing kene terus
English
-
Indonesian
-
Literature PDAM
Balinese
Lantas tiang pesu uli kamare mare tolih di sisi ye hujan bales ternyata, pantes awak tiange semengan sampun ngetor.
English
-
Indonesian
-
Literature Pagi- pagi sudah dingin
Balinese
Lantas tiang pesu uli kamare mare tolih di sisi ye hujan bales ternyata, pantes awak tiange semengan sampun ngetor.
English
-
Indonesian
-
Literature Pagi-pagi sudah dingin
Balinese
Ritatkala ngaryanin semer wenten ujan bales.
English
-
Indonesian
-
Literature Panglimbak Kesusastraan Bali Anyar
Balinese
Ring sasih sasih sane sampun liwat, di bali khususnyane ring jembrana ketiba hujan sane bales, sane ngranayang banjir.
English
-
Indonesian
-
Literature Rawat Dan sayangilah Lingkungan
Balinese
Ring sasih sasih sane sampun liwat, di bali khususnyane ring jembrana ketiba hujan sane bales, sane ngranayang banjir.
English
-
Indonesian
-
Literature Rawat dan lestarikan bumi
Balinese
Yadiastun ring rahina puniki hujan bales, nanging nenten nadiang titiang merasa ayem utawi males krana titiang lan timpal-timpal sisya kelas 10 sami semangat nyarengin Lomba Wikithon sane kalaksanayang saking BaliWiki.
English
-
Indonesian
-
Literature SEMANGAT NGELESTARIANG BUDAYA BALI SARENG BALIWIKI
Balinese
Yening sabehe bales rauh ka desa-desa toyane munggah, blabar ageng boya ja wantah ringkota kemanten nanging sampun nyluksuk rauh ka desa.
English
-
Indonesian
-
Literature Sampah plastik musuh manusia bali
Balinese
Tuni semengan tiang bangun jam lima pagi.Sebelum tiang manjus tiang mabersih di kamar dumun.suudan tiang manjus tiang mekiken kal ke sekolah.tiang ningeh Munyi hujan bales disisi dadinw tiang main hp dulu.hujan disisi sampun reda,tiang langsung metagatang mekiken ajak langsung mejalanasuk.Neked tiang di sekolah tiang langsung piket kelas kerana Jani jadwal tiang piket.suudan tiang piket tiang ke kantin meli nasi ajak roti.neked tiang di depan kelas seketika langsung Ada bel memunyi langsung tes tiang tri Sandya lan melajah.
English
-
Indonesian
-
Literature Saya hari ini
Balinese
Ring dina redite gumine peteng dedet mecihna lakar hujan bales.
English
-
Indonesian
-
Literature Semoga Bali Kedepan Bebas Dari Sampah
Balinese
Yening ujan bales mekade irage keweh megae tur jejeh ngeliwatin jalan ne pepesan nepuk banjir , yening irage kene yeh ujan ento ane mekade irage bise gelem .
English
-
Indonesian
-
Literature Setiap malam hari panas dingin
Balinese
Liu masih nyame baline gelem utawi kebus dingin ulian keadaan cuaca tusing karuan saget kebus sajan buin ajebosne bise ujan bales mirib ento ne mekade nyame baline pepesan gelem tur sink enak badan.
English
-
Indonesian
-
Literature Setiap malam hari panas dingin
Balinese
Ibi peteng hujan bales gati misi grudug keras gati kanti tiang takut, sing mekelo grudug suba ilang lantas tiang sirep, semengne tiang bangun hujan nu grimis lantas tiang pesu uling umah sagetan suba banjir, sandal tiang telah anyut ke marge.
English
-
Indonesian
-
Literature jaga bumi kita
Balinese
dugase dimusim ujan, ngewai ujan bales.
English
-
Indonesian
-
Literature tanah longsor
Balinese
Indayang ja uratiang yening sabehe bales rauh ke desa desa toyane munggah.
English
-
Indonesian
-
Government Luu plastik ring palemahan
Balinese
Got sampet punika yening wenten hujan bales ngaenang banjir ring lingkungan umah tiang e lan leluu punika menek ring margi.
English
-
Indonesian
-
Government Masalah sampah
Balinese
Nuju ada ujan bales, bah lantas tiinge totonan, ane akatih bah ngerobin peken Sangsite, ane buin katihne bah ngerobin peken Badunge.
English
-
Indonesian
-
Folktale Nang Bangsing Teken I Belog
Balinese
Indayang ja uratiangyening sabehe bales rauh ka desa-desa toyane munggah, blabar ageng boya ja wantah ring kota kemanten nanging sampun nyluksuk rauh ka desa.
English
-
Indonesian
-
Government Ngolah Barang Bekas
Balinese
Sapaninggal anake odah ento, lantas ujan kone bales pesan maduluran kilap, lantas puun kone pondok Ida Anake sander kilap, kayang Ida Anake Agung Seda.
English
-
Indonesian
-
Folktale NI DAHA TUA
Balinese
Uling semeng hujanne bales pesan.
English
-
Indonesian
-
Literature Hujan
Balinese
Yening masan ujan bales pasti sing ade ane lakar nyerap yeh ujane tur bisa ngranaang banjir.
English
-
Indonesian
-
Literature Supaya Alam dan Pariwisata Bali Tetap Lestari
Balinese
Akeh pikobet sane nimbenin jagate indayang ja uratiang gening sabehe bales rauh ke dese dese toyane munggah, blabar ageng boya ja wantah ring kota ke manten nanging sampun nyluksuk ring desa.
English
-
Indonesian
-
Government Urati Ring Luu Plastik
Balinese
Banjir Dugas ibi sanjone ujan bales sajan ilunin teken grudug gede gati, ujan ne sing suud-suud kanti ngelemahan, nganti yeh tukad menek ke natah tiange sagetang kayu-kayu sube pade anyut.
English
-
Indonesian
-
Literature banjir
Balinese
Banjir Dugas ibi sanjone ujan bales sajan ilunin teken grudug gede gati, ujan ne sing suud-suud kanti ngelemahan, nganti yeh tukad menek ke natah tiange sagetang kayu-kayu sube pade anyut.
English
-
Indonesian
-
Literature banjiir
Balinese
Banjir Dugas ibi sanjone ujan bales sajan ilunin teken grudug gede gati, ujan ne sing suud-suud kanti ngelemahan, nganti yeh tukad menek ke natah tiange sagetang kayu-kayu sube pade anyut.
English
-
Indonesian
-
Literature banjirr
Balinese
Ibi tengai pas di jumah panas gati kanti tiang ongkep ngoyong di tengah kamare Lanta sing mekelo matan ai ne mekesyep lanta gulem ane peteng di pas jam due hujan tuun bales gati, Tiang lan adin tiange ngoyong di kamare ngantiang.
English
-
Indonesian
-
Literature Melestarikan Gumi bali