What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Luu plastik ring palemahan

0
Vote
Title
Luu plastik ring palemahan
Affiliation
Smk negeri 1 tampaksiring
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Dayu lindya
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Om Swastiastu, merdeka para angga panureksa sane dahat wangiang titiang. Punika taler ring semeton pasikian yowana sareng sami sane tresna sihin titiang. Rahina mangkin. Sangkaning pasuecan ida sang Hyang Widhi Wasa. Ring galahe sane becik sekadi mangkin titiang pacang ngaturang orasi sane memurda Urati ring luu plastik ngulati bali asri. Boya ja memanah nasikin segara nanginin ida dane sane sampun pada pawikan. Sakewenten titiang memanah nyarengin pemargin olih guru wisesane manut sane kawedar olih bapak gubernur bali mangdane iraga sareng sami ring jagat bali puniki urati ring luu plastik sane sayan nincap kawentenan ipun sekadi mangkin. Yan maosang indik kaasrian jagat baline Sayuakti sampun kasub saking riin. Sakewenten mangkin doh matiosan. Akeh pikobet sane nebenin jagate. Indayang ja uratiang yening sabehe bales rauh ke desa desa toyane munggah. Tios ring punika yan uratiang ring sasih kelima ngantos kanti sasih kedasa mekacakan luune anyud ngebek rauh ke pasisi ngantos ulame ring segara padem neda luu plastik, yening indike punika nenten wenten sane nguratiang . Asapunika kawentenan jagate ke Pungkur wekas? Sinah jagat bali ne nenten kari asri samalihan pikobet sane agengan pacang rauh nibenin jagat miwah sadagingipun sekadi tanah embid, blabar, polusi udara, toyane putek Wastu sida ngawetuang pinungkan. Ida dane sareng sami sane wangiang titiang. Sampun sepatutne iraga ngaturang parama suksma majeng ring ida sang Hyang Widhi Wasa. Punika taler para leluhure sami duaning sangkaning pasuecan ida, iraga kaicen maurip ring jagat bali sane asri, sane kaloktah ring sejebag jagat, duaning asapunika patut iraga sareng sami miara jagate miwah sedaging ipun, sinalih tunggil pemargine antuk mereresik utawi ipun ngirangin ngawigunayang luu plastik. Ida dane sareng sami. Luu plastik punika wantah boya ageng yening iraga nenten urati ring palemahane, sinah pacang prasida ngawetuang bencana ke Pungkur wekas, raris sapa sira sane patut urati? Boya je tios wantah iraga sareng sami, ketog semprong, para sisiane, para yowanane, para panglingsire, sapa sire sane jenek ring bali patut urati ring kawentenan, pupur, lipstik, sekancan merek raris selfi ring genahe sane asri, sami kapinkanten asri ida dane, sakewenten luune ring ungkur ten wenten sane ngerunguang, wantah sane lingsir lingsir, petugas kebersihane, punika kemanten sane nguratiang, dumogi ja iriki nenten wenten kadi asapunika. Kapertama atiti, wartamana Lan nagata Pamerintah Bali sampun ngambil makudang-kudang pamargi anggen nanganin pikobet sampah plastik ring pulau punika. Puniki makudang-kudang utsaha sane sampun kamargiang: Ngirangin plastik: Pamerintah Bali sampun nglarang penggunaan kantong plastik sekali pakai ring pulau puniki ngawit warsa 2019. Ipun taler nyokong kawigunan kantong kain utawi bahan tiosan san prasida kaangg n malih. Infrastruktur daur ulang san sayan nincap: Pamr ntah Bali sampun nincapang infrastruktur daur ulang ring nusa puniki antuk ngwangun ak h pisan pusat daur ulang miwah fasilitas pengolahan sampah. Puniki ngwantu ngirangin sampah plastik san prasida kapuputang ring genah pembuangan akhir. Inggih asapunika orasi titiang, kirang langkung titiang nunas pengampura mangda sane wedarang titiang punika kanggen tur wenten kawi gunanyane maka panguntap titiang ngaturang parama santih Om santih santih santih om

In Indonesian