Literature Sampah plastik musuh manusia bali

From BASAbaliWiki
20230509T073711084Z958791.JPG
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
Affiliation
STKIP Agama Hindu Amlapura
Category
University
Reference for photograph
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Oneday


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What do you think about Bali today?

  Description


  In English

  In Balinese

  Pulau Bali inggih punika pulau sane terkenal keasrian Lan keindahan alamnyane . Nike mawinan akeh para wisatawan ring dura negare rauh kebali antuk nyingakin keasrian pulau baline. Sakewanten sane mangkin baline nenten malih asri mawinan krama baline ngutang luu sembarangan miwah akeh karma baline nganggen kantong plastik ritatkala metumbasan ring pasar. Selanturnyane Yening maosang indik kaasrian jagat Baline sayuakti sampun kasub saking riin,sakewanten mangkin doh matiosan. Akeh pikobet waras nibenin jagate. Yening sabehe bales rauh ka desa-desa toyane munggah, blabar ageng boya ja wantah ringkota kemanten nanging sampun nyluksuk rauh ka desa. Tios ring punika yan uratiang ringsasih kalima ngantos sasih kadasa makacakan luune anyud ngebek rauh ka pasisi, ngantos ulame ring segara padem neda luu plastik. yening indike punika nenten goen warasnguratiang, sinah jagat Baline nenten kariasri samaliha pikobet waras agengan pacang rauh nibenin jagat miwah sadagingipun sakadi tanah embid, blabar, polusi, miwah sane lianan. Duaning kadi asapunika iraga krama bali sareng sami patut miara jagate miwah sedaging ipune antuk mereresik serahina , ngirangin ngawigunayang luu plastik , Lan nenten ngutang luu sakita arep.

  In Indonesian