Kesadaran ring Gumi Bali

From BASAbaliWiki
20231114T061357233Z724489.jpeg
0
Vote
Title
Kesadaran ring Gumi Bali
Affiliation
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
taroootzy
Video Credit/Source
taroootzy
School/Org (if applicable)
SMKN 3 Tabanan
Location
Tabanan


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Sadurung tiang ngllantur antuk Teks Orasi basa bali mamurda Kesadaran Ring Gumi Bali. tiang ngaturan panganjali umat,

Om Swastyastu.

Tiang marasa, ida dane mangkin jek ten wenten sane madue kesadaran indik pentingnyane ngutang sampah utawi luu ring genahnyane. Sampah punika sujatine prasida kadaur ulang.

Yen dadi alih patutne, jani zaman sampun canggih. Sampunang baanga zaman gen canggih, papineh ida dane jek masih harus canggih.Nanging yen ngelah papineh dogen ten mrasidayang mikenehin sane becik jek sama dengan pocol.

Antuk punika jalan mangkin tincapang kesadaran ida dane ngawit indik sane sadarana, contone ngutang luu di tongosne utawi sampunang ngutang luu ngawag-ngawag, apa buin di tukade, ento pacang ngaenang blabar tur gumine cemer.

Inggih wantah kadi asapunika titiang matur, kirang langkung tiang nunas ampura. Suksma.

Om Shanti Shanti Shanti Om

In Indonesian