Literature Keutamaan Hutan Sebagai Awal Mula Kehidupan Bali

From BASAbaliWiki
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
  Affiliation
  SMA NEGERI 8 DENPASAR
  Category
  High School
  Reference for photograph
  Subject(s)
   Reference
   Related Places
   Event
   Related scholarly work
   Reference
   Competition
   Oneday


   Add your comment
   BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

   What do you think about Bali today?

   Description


   In English

   In Balinese

   Wana utawi alase punika wantah genah makejang kahuripan sane nenten pisan dados kalaliang. Dados pangawit kahuripan, yening pratiaksayang sami sekancan sane wenten ring jagate puniki nenten prasida lempas sareng kautaman wanane. Paketan asri wana sareng palemahan dados genah wit toyane puniki prasida ngicenin iraga kahuripan ring seisin jagate. Ring wana taler wenten soroh beburon nyantos taru-taruan sane marupa silih sinunggil kautaman jagate sane nenten pisan dados kalaliang. Raris rikalaning kautamannyane sekadi asapunika kantun ke iraga pacang purun lan duratmaka ngusakasik kewentenan wana Bali punika? Yening uratiang pisan indik kawentenan wana ring aab jagate sekadi mangkin, sujatine sampun sayan-sayan ngereredang. Akeh sane kagentos manados beton, akeh taler sane sampun kaetep nenten nginutin tata carane. Raris rikalaning kawentennyane sakadi punika, kantun ke pacang prasida mamargi rahayu kahuripan ring jagate puniki? Manahang titiang nenten, sane mangkin ngiring kayuninin sareng sareng napi sane ngawinang akeh wenten bencana utawi grubug agung ring sejebag jagat Bali? Punika nenten ja tios sangkaning iraga sareng sami sane nenten ngupapiara wit kahuripan rumasuk indik wana. Yening iraga sampun prasida ngupapiara wana majanten sampun ngametuang kahuripan sane teduh landuh. Dados ipun ngiring ngawit mangkin iraga sareng sareng ngulat sarira ngelestariang wana palemahan Bali. Ingetang mangkin, Punapi sane katandurin punika sane pacang kapupuhin.

   In Indonesian