Ngamargiang Kemerdekaan Ring Sajeroning Jagat Modern

20220827T121510881Z944063.jpg
0
Vote
Artist
1) Ida Bagus Adhi Bawa Diksantha, 2) Ni Luh Bunga Savitri Mastika, 3) Ni Komang Merin Rosa
Reference
Ida Bagus Adhi Bawa Diksantha
Affiliation
SMA Negeri 4 Denpasar
Dictionary words


  Adhibawa

  3 months ago
  Score 0
  Keren, sangat menginspirasi

  You are not allowed to post comments.

  Independence day challenge -- write a caption!

  Description


  In English

  In Balinese

  77 tiban iraga sampun merdeka. Sampun prasida ngalaksanayang sahananing piteket saking panglingsir panegaran iraga. Indonesia taler kasengguh panegara sane Bhineka Tunggal Ika. Akeh wenten suku, budaya, miwah agama sane mabinayan. Yadiastun iraga mabinayan, nanging prasida masikian. Pabinayan punika sakadi baleganjur sane pirantinyane masiosan, nanging yening sampun katabuh, pacang kapiragi becik tur luwih. Ring aab jagat sakadi mangkin, iraga mangda prasida ngawigunayang teknologi antuk pidabdab sane becik, sampunang gelis ngega gatra sane durung janten kapatutanipun, mangda Indonesia satata ajeg tur rahayu.

  In Indonesian