How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

"LUU PLASTIK DADOS KARYA OGOH-OGOH"

20230329T055705621Z200663.jpg
0
Vote
Title
"LUU PLASTIK DADOS KARYA OGOH-OGOH"
Photo Credit/Source
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flookaside.fbsbx.com%2Flookaside%2Fcrawler%2Fmedia%2F%3Fmedia_id%3D342582856370632&tbnid=C-FrTtvkk0gpAM&vet=1&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbalichannelnews%2Fphotos%2Fa.127157024579884%2F342582856370632%2F%3Ftype%3D3&docid=x7nuFkf0QA0vVM&w=1080&h=1350&hl=id&source=sh%2Fx%2Fim
Artist / contributor
I GEDE ANGGAYANA
Genre
Social and Culture
Related Place
Organization/school


Anisagayatri

12 months ago
Votes 0++
Om Swastyastu, wastan tiang Anisa, tiang jagi nampenin indik sasuratan saking Gede Anggayana. Sampun janten luu plastic puniki ngawinang pikobet ring masyarakat miwah prasida ngawinang bencana sakadi banjir. Nanging, pikobet luu puniki nenten ja wantah tanggung jawab pemerintah nanging taler tanggung jawab masyarakat. Luu plastik punika mawit saking aktivitas masyarakat sané nénten becik sané sampun kaicalang kantos ngotorang palemahan. Punika mawinan, pemerintah sampun makarya awig-awig antuk ngirangin kantong plastik. Krama patut nganutin awig-awig punika antuk makta kantong ipunne rikala matumbasan.

I Ketut Yoga Pramuditya

12 months ago
Votes 0++
Becik puniki

Anik Jayanthi

12 months ago
Votes 0++
Ogoh-ogoh sane kakaryanin saking luu plastik puniki pinaka cihna antuk pengimplementasian Palemahan. Palemahan inggih punika paiketan para krama sareng wewidangan. Plastik punika silih sinunggil luu sane mencemarkan lingkungan. Riantukan zat sane wenten ring plastik punika ngranayang tanah, air, lan udara tercemar. Napi malih plastik nyaratang galah sane sue antuk terurai. Nika mawinang ogoh-ogoh puniki silih sinunggil aksi nyata lan inovatif sane prasida mengurangi kawentenan sampah plastik lan ngrajegang kalestarian wewidangan Bali. Aksi puniki patut polih uratian lan kaconto olih krama ne.

NI WAYAN SUMIATI

12 months ago
Votes 0++
Om Swastiastu, titiang Sumiati jagi nampenin indik sasuratan saking Gede Anggayana. Iraga sareng sami pastika sampun lumrah mirengan kawentenan luu sane wenten ring palemahan sane ngranayang palemahan utawi lingkungan punika cemer. Nah napi kawinan jadi asapunika, punika krana kurangnya kesadaran saking janane sami indik kawen tenan luu sane patut polih uratian jajane sami. Boya ja wantah pemerintah sane patut ngaryanin aawig-awig indik luu punika nanging iraga dados krama bali pamekasnyane patut inget nyaga lan ngelestatiang pelemahan mangdane nenten cemer krana luu. Yadiastun wenten awig-awig saking pemerintah yening nenten kelaksanayang olih janane utawi kramane sami punika pastika pocol nenten prasida nyaga palemahanne. Kawen tenan ogoh-ogoh sane kakaryanin antuk luu puniki spun ponakan cihna para yowanane eling teken kewentenan palemahan sane patut kabecikan lan uratian mangdane nenten ibu pertiwi murka sangkaning iyak luu. Yening sampun palemahanne luih, becik lan asri pastika sami padang rahayu. Suksma

DewiAngsa17

12 months ago
Votes 0++
Om Swastiastu wastan titiang Suandewi, titiang jagi mepenampen indik sesuratan Niki. Sekadi napi sane sampun Iraga makesami uningin, sampah plastik pinaka pikobet nomor satu di dunia. Akeh pisan Tukad lan pantai sane kecemarin sampah plastik. Pantai sane pinaka genah wisata lan pinaka genah penyucian rikala ngemargiang upacara penglukatan punika mangkin sampun dados tongos ngutang sampah. Lianan antuk punika mangkin yening nuju musim ujan , Liu pesan desa lan kota sane kena banjir , sane ngawinang banjir Ten je lianan ulian got-got sane sampun mampet ulian sampah, Wenten masi Tukad sane maluap ulian akeh Wenten sampah. Yening terus-terusan sekadi asapunika ngancan mekelo sinah ngancan Liu pikobet sane muncul ulian sampah plastik. Kebijakan sane sampun kewedarang sekadi nenten dados nganggen kantong plastik anggen wadah barang rikala meblanje nenten je keresepang olih masyarakat, ngantos mangkin sampah kantong plastik ngancan ngeliunang, sekadi ring peken- peken, LAN tongos mebelanje lianan. Antuk asapunika iraga dados masyarakat Bali sumangdane setata mautsaha ngelestariang alam Bali, antuk nganggen sampah sane dados kadaur ulang. Sekadi karya ogoh-ogoh ring Ajeng pinaka conto kreativitas pemuda untuk mengurangi keberadaan sampah plastik, antuk kreativitas punika , prasida ngawinang sampah plastik sane madue nilai jual tinggi. Lianan antuk punika sampah plastik masih dados kaolah anggen barang kerajinan wirausaha. Sekadi Liu sane sampun dados conto nyata inggih punika Ecobrik, Lukisan Wajah Dari Kantong Plastik miwah sane lianan. Lukisan wajah dari plastik punika mangkin dados nilai jual karya sane paling tinggi ring Bali, akeh sane sampun menerapkan konsep punika kaanggen usaha sambilan sane prasida ngasilang pendapatan. Inggih wantah asapunika dumogi karya ogoh-ogoh puniki prasida dados cermin iraga antuk seberapa besar dampak sampah plastik.

Sylviana

12 months ago
Votes 0++

Om Swastyastu, Nyama. Salam dumun, tiang sylviana. Ijin mapanampen nggih.

Sing karasayang i raga, benehne kanti jani i raga enu gen cara di jaman penjajahan. Ane dadi penjajah boya ja bangsa lenan, kewala penjajah uling luu plastik ane ngusak asik gumine asri ene. Ulian ento makada plemahane brangti teken i manusa. Mula saja ada makudang-kudang jatma ane rungu teken palemahan, kewala liu masih ane tusing pati rungu teken luu plastik ane ngae cemer ento. Yen tolih uli karya ogoh"e ene, boya ja senine gen kasobiahang, ada masih nilai tri hita karana ditu. Ane pertama ogoh"e ene dadi representasi Bhuta Kala, macihna pelestarian budaya Bali, adat lan drestan i raga uli i pidan kanti cara jani. Ane kaping kalih, ada paiketan paturu nyama manusa ditu. Kerjasama, gotong royong ane nyidang ngae jagate landuh. Ane kaping tiga, ada pakitan manusa teken palemahan, ane kacihnayang baan ogoh" ane malakar baan luu plastik. Ene patut i raga conto, krana ditu i raga nyidang ngolah luune ane bisa ngae cemer dadi ogoh-ogoh ane maaji, seni, tur menarik. Ogoh" ane cara kene patut i raga conto, yen tusing ja i raga? Lantas nyen men? Yen sing jani i raga ngolah apang melah, buin pidan men?

Suksma 🙏
Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

What values do you want the government to learn from your choice of Ogoh-ogoh?

In English

The biggest environmental problem in the world is plastic waste. Likewise in Indonesia, especially in Bali, plastic waste is a major environmental problem. Through the creative work of young people by utilizing plastic waste in the surrounding environment, the "luu plastic" ogoh-ogoh was created from Tujung village, Tegallalang sub-district, Gianyar-Bali. The message that the ogoh-ogoh want to convey to the government is how the government can make policies regarding the use of plastic for food packaging or just as a medium to make it easier to carry luggage. Besides that, how can the government provide a place for waste management, especially plastic waste so that it can have more value to the environment.

In Balinese

Sekadi ring Bali, luu plastik punika dados pikobet ring masyarakat santukan nganggu ka asrian lingkungan utawi palemahan. Nanging, malarapan antuk karya kreatif, luu plastik punika dados kaangge piranti ngarya ogoh-ogoh, sane kakaryanin olih yowana Desa Tujung Kecamatan Tegallalang. Piteket sane kasobyahang melarapan antuk ogoh-ogoh puniki katuju ring pamerintah mangda pamerintah ngarya uger-uger ngeninin indik plastik tur luu plastik puniki sane masumber saking bungkus sanganan utawi minuman. Siosan punika, pamerintah taler mangda prasida nyiyagayang genah ngolah luu plastik mangda prasida kaolah tur nenten nganggu keasrian lingkungan.

In Indonesian

Masalah lingkungan terbesar di dunia adalah sampah plastik. Sama halnya di Indonesia khususnya di Bali, sampah plastik menjadi masalah lingkungan yang utama. Melalui karya kreatif anak muda dengan memanfaatkan sampah plastik di lingkungan sekitar maka terciptanya ogoh-ogoh “luu plastik” dari desa tujung kecamatan tegallalang, Gianyar-Bali. Pesan yang ingin disampaikan melalui karya ogoh-ogoh kepada pemerintah yakni bagaimana pemerintah dapat membuat kebijakan mengenai penggunaan plastik untuk pembungkus makanan atau hanya sekedar media untuk mempermudah membawa barang bawaan. Selain itu, bagaimana pemerintah dapat menyediakan tempat pengelolaan sampah khususnya sampah plastik agar dapat mempunyai nilai lebih pada lingkungan.