Nawegang

From BASAbaliWiki
Root
Other forms of "daweg"
Definitions
 • excuse me en
 • expression of self-deprecation, equivalent to excuse me (to ask question), or may I be so bold as to ... en
 • permisi id
Translation in English
excuse me
Translation in Indonesian
permisi
Synonyms
 • Antonyms
 • Related words
  Puzzles
  Origin
  Linked pages
  Word audio
  Level of Speech Option
  Mider
  -
  Kasar
  -
  Andap
  nawegang
  Alus sor
  -
  Alus madya
  -
  Alus mider
  -
  Alus singgih
  -
  Dialects
  Bali Dataran
  -
  Bali Aga
  -
  Sentences Example
  Balinese
  Om Swastiastu. Nawegang, dados tiang mataken? Om Swastiastu. Nggih, rarisang, napi jagi takenang?
  English
  Peace be with you. Pardon, may I ask a question? Peace be with you. Yes, go ahead, what would you like to ask?
  Indonesian
  Om Swastiastu. Permisi, boleh saya bertanya? Om Swastiastu. Iya, silakan, apa yang mau ditanyakan?
  Usage examples pulled from the Community Spaces
  Balinese
  I Grantang laut ngomong. “Nawegang jero dagang belin tiange iwang ngambil ajengan, mangda ledang jero ngampurayang santukan titiang nenten makta jinah. “I Cupak masaut, “Saja kola nyemak nasi, ampura kola, tusing sida baan kola naanang basang layah. “I Dagang nasi anggen kenehne ningeh munyine I Grantang.
  English
  -
  Indonesian
  Paras tampan, prilaku buruk, dan tidak suka melakukan pekerjaan, apakah mau sepadan paras dan prilakumu?
  Folktale Cupak Ajak Gerantang
  Balinese
  Kacrita sane mangkin I Cupak lan I Grantang sampun tangkil ring ajeng Ida Sang Prabhu raris Ida Sang Prabhu ngandika, “Eh cai ajak dadua cai uli dija, nyen adan caine?” I Grantang matur dabdab alon,”Nawegang titiang Ratu Sang Prabhu, titiang puniki wantah jadma nista saking jagat Gobangwesi.
  English
  -
  Indonesian
  Dikisahkan sekarang I Cupak diusir dari istana.
  Folktale Cupak Ajak Gerantang
  Balinese
  Ngatonang unduke buka keto, ditu laut I Grantang metakon teken dagange ento, “Nawegang jero dagang nasi, titiang matur pitaken, napi wastan jagate puniki, napi sane mawinan jagat druwene sepi.
  English
  -
  Indonesian
  Semoga dengan kepergian saya dari rumah hidup ayah dan kakak saya I Cupak bahagia".
  Folktale Cupak Ajak Gerantang
  Balinese
  Makejang anake ngerimik, “to ngudiang I Celempung sangkep nyangkol kuluk, jeg soleh gen tingkahne, mabet paling saying tekening buron gen agemne!” I Celempung lantas matur tekening Jro Kelian Banjar, “Nawegang titiang jro kelian, titiang nunas ampura santukan tiang kadat rauh.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Celempung
  Balinese
  Ditu lantas I Naga Basukih matur ring Ajine, “Nawegang Aji Agung titiang kadi isenge ring sameton titiange sane wenten ring jagat Bali, makadi Betara Geni Jaya sane malinggih kocap ring Bukit Lempuyang, Betara Mahadewa kocap ring Gunung Agung, Betara Tumuwuh ring Gunung Batukaru, Betara Manik Umang ring Gunung Beratan, Betara Hyang Tugu di Gunung Andakasa, cutet ring sami sameton titiange sane wenten ring tanah Bali.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Naga Basukih
  Balinese
  Nawegang Aji Agung, kenak Aji ngampurayang indik titiange bregah saha ngandapang jagat Baline.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Naga Basukih
  Balinese
  Kacerita ne jani, mataken lantasan Dewa Kunti, “Naweg, nawegang titiang Ratu Pedanda, presangga wiakti titian purun matur, napi mawinan Singgih Pedanda maswabawa sungsut kadi puniki?” Ngandika Sang Pandita, “Ibu sang maraga datengan, kalintang luih Idewa, mataken indik kabyaparan tiange.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Sang Bima Dados Caru
  Balinese
  Ditu ia nuturang kenehne apang ajaka milu ngalih mamahan di lepitan galeng Anake Agung. “Nawegang jero gede, angob pisan titiang ngantenang jerone wibuh.
  English
  -
  Indonesian
  Dia memuaskan hawa nafsunya mengisap darah raja.
  Folktale Tuma Teken Titih