Cangak

  • type of pond dwelling bird
Andap
cangak
Kasar
-
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Erwin winarno1.jpg
Tuni semeng tiang nepukin cangak sedeng nyotot be di telaganè.
[example 1]
No translation exists for this example.

Pekak dukuh.png
Wenten satua Bali sane Murdane I Cangak.

I Cangak punika wantah beburon kedis sane magengnyane sawatara amun siape. I Cangat wantah demen ipun neda ulam sane wenten ring telaga, ring sawah mihah sane tiyosan. Risedek dina anu ipun I Cangak nyingak wenten telaga sane yeh ne hening, medaging tunjung tur akeh wentem ulamnyane. Ditu laut I Cangak kedaut keneh ipun mangda praside neda ulame sane ring telaga punika. Raris ipun I Cangak ngrikikan winaya mangda ulame punika kapolihan.

Risampune ipun I Cangak polih wnaya ditu lanta ipun I Cangak mejujuk disisin telagane. Mebusana sarwa putih, taler meketu tan bina sekadi Sang Pandita. Enteg sebeng ipune I Cangak nulih sekancan ulame sane wenten ring telagane. Pesliwer ulame di arep ipune I Cangak ten wenten kecotot teken ipun I Cangak. Drika ulame sayan ngliyunan nampekin ipun I Cangak, sayan nampek ring genah ipun I Cangak, taler ten wenten kecotot teken ipun I Cangak. Raris Ipun I Cangak Mesaur.......
[example 2]
There is a Balinese story entitled The Cangak

A Cangak is a kind of bird like a Heron or Egret about the size of a chicken. A Cangak really loves to eat fish from ponds, rice fields and other places. One day the Cangak saw a pond whose water was clear and where there were lotus growing and many fish. And the Cangak really wanted to eat the fish that were in the pond. So the Cangak thought about the various ways to get the fish.

After coming up with a plan, the Cangak stood at the edge of the pond. It was wearing all white and wore the crown of a priest so that it looked like a real priest. He quietly and calmly watched the fish in the pond swimming back and forth in front of him but not even one did he grab. And because of that, even more fish came closer to where he was standing but still the Cangak did not grab any of the fish. Then the Cangak said …..

Property "Word example text en" (as page type) with input value "There is a Balinese story entitled The Cangak

A Cangak is a kind of bird like a Heron or Egret about the size of a chicken. A Cangak really loves to eat fish from ponds, rice fields and other places. One day the Cangak saw a pond whose water was clear and where there were lotus growing and many fish. And the Cangak really wanted to eat the fish that were in the pond. So the Cangak thought about the various ways to get the fish.

After coming up with a plan, the Cangak stood at the edge of the pond. It was wearing all white and wore the crown of a priest so that it looked like a real priest. He quietly and calmly watched the fish in the pond swimming back and forth in front of him but not even one did he grab. And because of that, even more fish came closer to where he was standing but still the Cangak did not grab any of the fish. Then the Cangak said ….." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.

⚙ Usage examples pulled from the Virtual Library


In Balinese:   Sameton krama banjar sinareng sami, cangak duur somi, cingakin sareng sami.

In English:  

In Indonesian:   Duh, menikmati sekali dia memakan tai anjing itu.

In Balinese:   Prajani ia nyagjagin I Kedis Cangak tur ngrepe batisne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Adeng-adeng I kedis cangak ngeberang ebene kerana bayune suba enduk.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I kedis cangak makiayangan tusing nyidang ngelesang jepitane I yuyu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pekak makeloa maan gelem keras,” keto I Cangak nyautin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Malenan pesan panganggone I cangak ane ngranayang ebe di telagane angob.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Keto kenehne I kedis cangak.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Yuyu ngancan cenidra kerana jani I Kedis Cangak ane tua, uling semune masem cara buin egar binar sasukat ngeberang ebene ngalih tongos telaga ane lenan. “Beh, mirib I kedis cangak nyalanang daya corah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kacerita jani I kedis cangak suba tua.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Yuyu ngancan cenidra kerana jani I Kedis Cangak ane tua, uling semune masem cara buin egar binar sasukat ngeberang ebene ngalih tongos telaga ane lenan. “Beh, mirib I kedis cangak nyalanang daya corah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nanging lacur, meme bapane tusing nyidang mapitulung kerana kacekuk baan batisne I Cangak.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I yuyu masih ngengsehang nyrigjid kanti ka baongne I Kedis Cangak.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sawatara ada limang meter makeber, I kedis cangak lantas tuun, maenceg di batune lempeh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I kedis cangak aduh-aduh naenang sakit, katulung-tulung ngidih urip nanging tusing kaisinin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   “Men pekak Cangak jani teka mai, tusing ngamah ebe kal ngemang ceramah?”

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nyajang ebene eran nepukin tingkahne I cangak ane tusing enu galak.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Becat I yuyu nyerigjig tur magisian di batisne I kedis cangak.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Kedis Cangak malengok sawireh tusing ada ebe ane maekin dewekne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngancan keweh ngalih mamahan, I kedis cangak jani mamerag.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen saja I kedis cangak las mapitulung, ngujang nyaman-nyaman wakene soroh yuyu tusing bani keberanga,” keto krebetan kenehne I yuyu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Meme bapane masih ngemasin mati lantas kateda tekening I Kedis Cangak.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ditu ia ngelanting tur nyepit baongne I Kedis Cangak.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ri kala katakonang teken ebene, I kedis cangak nyambatang mareren negtegang bayu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mara keto munyinne I Kedis Cangak, ebe cenik ento makliuk tur ngelurin rerama muang nyaman-nyamanne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kal sing ada nengok?” keto I Kedis Cangak matakon.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ento mawinan ebene maekin I cangak tur matakon.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nanging kasepan ia nekekang ngisi batisne I kedis cangak, sagetan ia ulung kerana I kedis cangak ngetepakang batisne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ebe di telagane masih eran kerana ada abulan pitung dina I cangak tusing taen ngenah ngalih mamahan ka telagane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sagetan teka I kedis cangak makeber uling kaja kangin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Suud ngamah ebe telung ukud, I Kedis Cangak lantas pules.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I yuyu nyangeyang nyepit baongne I Kedis Cangak nganti slekek slekek sing nyidang maangkihan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tusing ja saja ane sambatanga teken I kedis cangak.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Makejang lantas nyagjagin I Kedis Cangak apang nylametang uripne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   “Lan enggalin, pang sing enggalan teka krama desane,” keto I Kedis Cangak nunden I yuyu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I cangak makenyir ningeh patakon ebene.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I kedis cangak prajani tuun maenceg duur batune di tongos I yuyu ulung mageblug.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ditu lantas I cangak ngeka daya apang nyidang ngalih mamahan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I yuyu lantas nyagjagin rikala I Kedis cangak suba maenceg tur malengok di sisin telagane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngamah, pules, keto dogen gaine jani ento makada I Kedis Cangak ngamokohang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Pamuputne I Kedis Cangak ngemasin mati.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dija ada unduk kedis cangak vegetarian, mula ebe mamahan kaine.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mih dewa ratu agung, magarang ebene apang simalu kakeberang tekening I Kedis Cangak.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ningeh munyin I Kedis Cangak buka keto, grimutan basangne I Yuyu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Cening nengil di bungut pekake, memen bapan ceninge lakar gisiang teken batis pekake,” keto I kedis cangak ngorahin tongos nengil ri kala kakeberang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Kedis cangak tusing nyidang makelid.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ulian liu ada ebe ento ngawinang I Kedis Cangak sabilang wai ka telagane ngalih mamahan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngengsehang I cangak ngojog ka telaga Kemudasari.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I kedis cangak tusing prajani nyautin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Disubane mati sinah amaha tekening I Kedis Cangak.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Keto dogen geginane I kedis cangak sabilang wai.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nepukin unduk buka keto, makenyir di tengah kenehne I Kedis Cangak mapan jaetne suba ngenin.

In English:  

In Indonesian:  
  1. Crita Manyrita Sajeroning Kasusastraan Bali Purwa Oleh I Wayan Suardiana Tahun 2011 halaman 37
  2. Pekak Dukuh, https://www.facebook.com/wayan.sudiasa.509