UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

PARAS DHARMA SEKADI SULINGGIH, SAKEMAWON NENTEN UNING BENEH PELIH.

From BASAbaliWiki
20230329T015114797Z794919.jpg
Title
PARAS DHARMA SEKADI SULINGGIH, SAKEMAWON NENTEN UNING BENEH PELIH.
Photo Credit/Source
Artist / contributor
I Putu Gujjeg Budiman
Genre
Social and Culture
Related Place
Organization/school


I Made Gede Dana Arjana

14 months ago
Votes 1++
mantep jeg
Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

In English

In Balinese

Uningke semeton satua I Cangak utawi Pedanda Baka, sane ririh nanging nganggen karirihannyane ngeka daya corah raris ngamasin padem.

Ring kawentenan aab jagat sakadi mangkin akeh pejabat pemerintah sane makanten dharma miwah subakti nanging sujatine korupsi. Wenten taler pejabat sepatutne ngamong masyarakat nanging ngewehin masyarakat ngamargiang momo angkarannyane. Yening para pajabat nenten pageh makta pikayun ngamargiang kadarman ring swadharma sinah sampun karmapalane jagi kapuponin.

Sane mangkin buktiang antuk kekaryan sane jakti ring masyarakat yening sayuwakti bhakti sutindih ring panegara. Yening malaksana corah sinah pastika lakar benyah.

In Indonesian