Ngisi Kemerdekaan, Bali Era Baru

20220822T085606506Z600202.jpg
Artist
Kadek Marendo
Reference
Year
Dictionary words


  You are not allowed to post comments.

  Description


  In English

  In Balinese

  Gen Z Ngisi Kemerdekaan

  Rahina Kemerdekaan Indonesia liu sajaan pelajahan sane patut iraga laksanayang, krana ring rahina kemerdekaan punika, iraga patut ngelaksanayang kewajiban sane utama inggih punika, Toleransi ngajak timpal sane melenan Agama lan Suku. Iraga patut nyalanang gaginan sane patut jalanang, boya ja malayangan kemanten. Indonesia sampun mewarsa 77 dumadak iraga dados alit-alit ane lakar nerusang warisan negara, mangda kecihna keselamatan lan kerahayuan. Inggih mangkin iraga apang nawang ane madan beneh, ane madan pelih apang tusing iraga kene pangaruh sane ten becik.

  In Indonesian