Pakeweh Pemimpin Bali

From BASAbaliWiki
20231130T125228873Z220872.jpeg
0
Vote
Title
Pakeweh Pemimpin Bali
Affiliation
SMKS Pariwisata Triatma Jaya Tabanan
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Ni Putu Yunita Nusantari
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Om Swastyastu, Om Awighnam Astu Nama Sidham, Ratu Ida dane sareng sami sane wangiang titiang. Sane mangkin titiang jagi maktayang orasi sane mamurda napi pakeweh ane paling nengsek tur patut katepasin baan para calon pemimpin bali.

Kengken pemimpin- pemimpin zaman jani nah? Apa pemimpin ane nyak merakyat?Apa tuah mentingan dewekne padidi?Nah ento suba tusing baan ngenehang. Pemimpin zaman jani biasane liunan nyogok nganggo pipis apang nyak coblose teken anake, yen buka sesenggake sekadi kedis becicane ujanan, nguci liunan munyi sing ade ape.Ento mawinan ring aab jaman sekadi mangkin keweh ngalih pemimpin ane seken-seken memimpin jagat Baline mangda prasida ngebecikan. Ulian akehne janji-janji palsu ane tusing lakar buktiange,janji ane pesuange ento tusing uling hati nuranine. Krama Bali tusing ngenehang kengken dadine yening iraga pelih memilih calon pemimpin Bali? Nanging yen keneh-kenehang mula ja tusing mekejang pemimpine care keto ade masih pemimpin ane seken-seken ngelah keneh utawi tetujon mangda prasida ngrajegang jagat Bali sane becikan yadiastun akeh pangwinub saking globalisasi. Titiang pinaka truna-truni jagat Bali utawi generasi muda setata mewanti- wanti apang krama Bali memilih pemimpin sane yukti-yukti tekening janji miwah dados pemimpin sane merakyat mangda jagat Baline tetep ajeg lan lestari yadiastun akeh pakeweh miwah panglimbak saking jaman-jaman sane mangkin. Ngiring sajebag jadma Bali mangda memilih pemimpin sane prasida memimpin iraga ke margi sane becik. Ingetang nah,iraga apang seken-seken memilih pemimpin uli hati nurani padidi. Tusing milu-milu tuwung,apa buin misi memilih ulian bange pipis ane mawarna barak-barak. Bedikan angob teken pipis mawarna barak apang tusing nyesel durinan.Ingetang pipis ento nak tusing ad artine,belanjang acepok suba tusing ada apa.Yen pelih memilih jani kenken dadine? Suba pastika keneh e sebet,nyesel lan mekelo lakar naenan sebetne ento. Sing keto nah? Kene gen jani, pilih pemimpin ane merakyat, jujur, bertanggung jawab, lan prasida ngaenang jagat Bali ngebecikan. Ngiring Ida dane sinareng sami yening memilih pemimpin mangda uling lubuk hati paling dalam. Ainggih wantah asapunika orasi sane prasida baktayang titiang dumogi Ida dane sinareng sami mangda ngenehang jagat Baline setonden memilih pemimpin.Sinampura antuk kakirangan orasi titiang.Jukut kangkung mesambel sera. Kirang langkung nunas ampura.

Om Santih,Santih, Santih Om

In Indonesian

Property "SummaryTopic ban" (as page type) with input value "Pikenoh tityang mangda Krama Bali maka sami mamilih pemimpin sane patut tur sane nyidang nyaga Gumi baline mangda Gumi baline state becik.saking pikobet puniki, titiang ngaptiang para pemimpin bali sane pacang kapilih ring warsa 2024 mangde nyidayang nyaga gumi bali state becik tur lestariang." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.