UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Literature Menolong Orang Yang Sedang Kesusahan

From BASAbaliWiki
20220518T061351366Z788245.jpeg
0
Vote
Title (Other local language)
Nulungin Anak Sane Kesusahan
Photograph by
Author(s)
Reference for photograph
cnnindonesia.com
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Pengungsi


  I Gusti Ayu Putri Laksmi

  24 months ago
  Votes 0++
  Kita sebagai manusia harus saling tolong menolong dan Jangaan membedakan yg miskin dan kaya ,baru kita miskin kita tidak di bantu,,adapun jaman sekarang banyak orang yg bagi2 sembako ,ada yg bagi2 makanan di jalan itupun jaman covid.banyak orang yg membagikan sembako
  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What is your attitude and responsibility to refugees who come to your area because of a conflict such as what's happening in Ukraine?

  Description


  In English

  In Balinese

  Engken sikap lan tanggung jawab tiang len ada pengungsi ane teka ke umah tiang ulian konflik di tongosne ngoyong?

  Konflik ento mula ngranayang setiap manusa sengsara, apa buin len konflik ento secara sing langsung ngidang ngae anak len pada majajal lan ngaenang peperangan ajak daerah sane lenan utawi ngidang masih ajak negara-negara ane milu di konflik puniki, ento ngaenang krama sane sing ngelah masalah lan sane sing bareng milu konflik, kena pengaruhne. Konflik ento masih ngranayang warga utawi krama ring tempat konflik ene ento takut utawi resah, lan ngaenang kramane ninggalin jumah ene lan ngungsi ke tongos sane aman, ke tongos sane tusing ada konflik.

  Sikap lan tanggung jawab tiang teken para pengungsi ane teka ke tongos tiange krana ada konflik ane cara konflik di Ukraina ento: 1. Tentu tiang lakar mencoba untuk mantuang para pengungsine sane teka ka tongos tiange krana dampak uling konflik ne ento semampu tiang. 2. Selain ento, tiang masih lakar ngemang saran ke para pengungsi-pengungsi apang ke instansi an ngelah wewenang utwi tanggung jawab ngajak para pengungsi n ento.

  Tapi, len iraga nolih ling kedadua hal sane lakar tiang lakukan di baduwur ento teken para pengungsi-pengungsi ento, tentune tiang perlu pertimbangan sane liu, len tolih tiang ada beberapa anak sane tusing ngemang tongos utawi tempat anggon para pengungsi ento ngoyong, ulian alasan an tusing dadi orahang, makann hal ento ngaenang para pengungsi-pengungsine sane lenan dadi bingung ngalih tongos ane luwung anggon ia ngoyong sementara waktu lan ento lakar ngaenang krama-krama sane lenan kena imbasne ajak para pengungsi-pengungsi sane suba ngemaang tongos ngoyong. Tapi, ento sing menutup kemungkinan lakar ngaenang anak sane suba ngemaang tongos sementara ke pengungsine dadi kenyel l n harus nerima buin pengungsi-pengusi sane len.

  Benehne konflik ene sane ngelah tanggung jawab ngajak wewenang ke para pengungsi ento pemerintah, krana konflik ene ada tusing uli masyarakat tapi uli pemerintah. Didine sane ngelah tanggung jawab paling gede ento pemerintah ke para pengungsine ento. Ada buin, pemerintah sebenehne ngemang wantuan cara wantuan makanan ke para pengungsi sane mengungsi, lan pemerintah masih dadi ngemang wantuan cara uang ke anak-anak sane nyak ngewantu lan ngemang umahne untuk dadiangne tongos sementara para pengungsine. Nah, ene pasti lakar dadi masalah sane gede len konflik niki sangat mekelo suudne, krana anak sane ngemang umahne lakar anggonna tongos ngungsi sementara para pengungsi sing mungkin kuat untuk ngemang tongos apa buin ngemang makanan, disamping ento pasti para pengungsine edot pesan ia mulih ke umahne.

  Beneh, len iraga patut perduli ngajak rerama utawi pengungsi ling konflik ne ento, tapi masalahne jani ento sebenarne sane ngelah wewenang lan tanggung jawabne ento pemerintah, apang iraga sing pelih nyemak utawi ngambil tindakan ke para pengungsi-pengusine ento.

  Len iraga nolih uling sisi kemanusiaanne mule sube beneh lan patut len iraga nulungin sesama, apa buin nulungin para pengungsi-pengusi ulian konfilk sane sube terjadi ring daerahne, ento ngaenang para pengungsine harus ngalin umah ne lan ngungsi ke tongos sane joh uling jumahne. Tapi, len konflik ne ento mekelo sajan suudne apa buin kanti bertaun-taun, ento lakar dadi masalah sane baru, tapi len konflik ne ento enggal suud, iraga enu ngidang mengatasi lan mantuang para pengungsine ento.

  In Indonesian
  Property "SummaryTopic ban" (as page type) with input value "Beneh, lén iraga patut perduli ngajak rerama utawi pengungsi ling konflik né ento, tapi masalahné jani ento sebenarné ané ngelah wewenang lan tanggung jawabné ento pemerintah, apang iraga sing pelih nyemak utawi ngambil tindakan ke para pengungsi-pengusiné ento. Lén iraga nolih uling sisi kemanusiaanné mule sube beneh lan patut lén iraga nulungin sesama, apa buin nulungin para pengungsi-pengusi ulian konfilk ané subé terjadi ring daerahné, ento ngaénang para pengungsine harus ngalin umah né lan ngungsi ke tongos ané joh uling jumahné. Tapi, lén konflik né ento mekelo sajan suudné apa buin kanti bertaun-taun, ento lakar dadi masalah ané baru, tapi lén konflik né ento enggal suud, iraga enu ngidang mengatasi lan mantuang para pengungsiné ento." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.