Ngraos

  • talk to
Media
ngraos
Kasar
Unknown [edit]
Halus
Unknown [edit]
Northern Form
Unknown [edit]

Usage Examples

Ni Bawang anak jemet, dueg magae nulungin reramane. Dueg masih ia ngraos, sing taen ne madan ngraos ane jelek-jelek. Wacen sajangkepnyane ring http://dictionary.basabali.org/Ngraos_-_Purwaka
[example 1]
Ni Bawang is a diligent child, always ready to lend a hand to her parents. Eloquent, she never say anything bad toward others. Read the whole story at http://dictionary.basabali.org/Ngraos_-_Background

⚙ Automatically collected usage examples


In Balinese:   Tiosan nika sareng ngwantu ring kegiatan sosial, minakadi semeton sane nenten mrasidayang mireng tur ngraos, semeton sane buta, semeton sane nenten mrasidayang mamargi tur makarya sakadi semeton sane normal lianan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tan panaen saget teka I Lutung nelokin I Kakua sambilanga kedek ingkel-ingkel, sambilana ngraos, “ Kaden wake iba suba bangka?” I Kakua masut, “ Uduh iba Lutung pelih pisan tetenger ibane, wireh dinane mani wake lakar keantenang ngajak Luh Ayu Kantrungan, tur wake dini maura baan amah-amahan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Lutung matolihan sambilanga ngetel paosne nepukin buka apa ane orahanga baan I Kakua, sarwi ngraos, “ Duh Kakua tutugang legan ibane tekening wake, wake ja nyilurin iba nongos di krangkenge”.

In English:  

In Indonesian:  
  1. Wahyu Wirayuda, https://www.facebook.com/bodhisattva.avalokitesvara