Ngraos

ngraos

\Îehos/
  • talk to (Andap) (Verb)
Andap
ngraos
Kasar
-
Alus sor
matur
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
mabaos
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Ni Bawang anak jemet, dueg magae nulungin reramane. Dueg masih ia ngraos, sing taen ne madan ngraos ane jelek-jelek. Wacen sajangkepnyane ring http://dictionary.basabali.org/Ngraos_-_Purwaka
[example 1]
Ni Bawang is a diligent child, always ready to lend a hand to her parents. Eloquent, she never say anything bad toward others. Read the whole story at http://dictionary.basabali.org/Ngraos_-_Background

⚙ Usage examples pulled from the Virtual Library


In Balinese:   Ngraos I Gancang kene, “Cai Gancing ajak Gancung, sawireh buka kene panes gumine, sing buungan jani iraga lakar kena pakeweh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ngraos Pan Sari, “Nah Cai Belog, sawireh sanggahe suba tuduhan, keneh bapane bakal ngaraabin sanggahe baan eduk, buin mani bapa ngidih olas teken Cai bakal ajak bapa ngalih eduk ka alase,” keto abetne Pan Sari.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Icang suba ne i gook sebun caine, mai macelep!” Disubane keto dingeha, jeg prejani I Kedis Puuh malaib sawireh ia nawang, tusing ada sebun ane bisa ngraos keto.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah ditu I Kancil ngraos, “Apang seken icang tatas nawang unduke, jalan kemu jani sid tongose ane malu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sing bani masiat, mendep suba, eda Cai bani nungkasin isin keneh icange!” keto I Bojog ngraos.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sawireh tiang marasa keto, pastika ada tetamian anak lingsire nguni matanem dini.”

Buin matakon Pan Cening, “Men ane jani kar kengken?”

“Tiang lakar buin numbeg kanti bakatang tiang emas, mirah, muah ratnane ento.” Disubane ngraos buka keto, buin I Langgana numbeg.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tiosan nika sareng ngwantu ring kegiatan sosial, minakadi semeton sane nenten mrasidayang mireng tur ngraos, semeton sane buta, semeton sane nenten mrasidayang mamargi tur makarya sakadi semeton sane normal lianan.

In English:   He is also involved in social activities, such as children with disabilities and orphans and also participates in fighting plastic waste.

In Indonesian:   Dia juga terlibat dalam kegiatan sosial, misalnya untuk anak-anak disabilitas dan yatim piatu dan juga ikut dalam memerangi sampah plastik.

In Balinese:   Niki sané ngawinang iraga sareng sami, para jana tur malih pamerentah patut sareng-sareng mautsaha mapikayun, ngraos, tur malih malaksana sané becik mangdané nénten ngawetuang rebat bilih-bilih ngawétuang perang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tan panaen saget teka I Lutung nelokin I Kakua sambilanga kedek ingkel-ingkel, sambilana ngraos, “ Kaden wake iba suba bangka?” I Kakua masut, “ Uduh iba Lutung pelih pisan tetenger ibane, wireh dinane mani wake lakar keantenang ngajak Luh Ayu Kantrungan, tur wake dini maura baan amah-amahan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Lutung matolihan sambilanga ngetel paosne nepukin buka apa ane orahanga baan I Kakua, sarwi ngraos, “ Duh Kakua tutugang legan ibane tekening wake, wake ja nyilurin iba nongos di krangkenge”.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ditu lantas takonina I Belog teken I Parekan. “Sampunang jerone ngraos kenten, nyen uningina teken Anake Agung driki, janten jerone ngemasin sisip.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nuju peteng sube mareren siate, sedek Ida Anake Agung merem di pondok, durung Ida sirep lantas buin teka anake odah i pidan tur ngraos, “Ih cai Anak Agung loba, buat pinunas caine teken Ida Sanghiang Widi liunan suba kalinggihan.

In English:   As that old woman left, a rain was heavily poured followed by striking thunder storm, the a thunder struck the chamber and burnt it, including The King burnt to death.

In Indonesian:  

In Balinese:   LAKU ANGIN (lekad redite wage, soma umanis): tuara demen ngraos, nanging kenehne satata kema-mai, demen matingkah cara sulinggih, demen ngumbara, demen yen anake ngajum-ajum, yen mamantra tusing mataksu.

In English:  

In Indonesian:   SUMUR SINABA (lahir minggu umanis, senin pon, selasa kliwon, rabu umanis, jumat wage): senang membantu orang, perilakunya lemah lembut dan perhatian, ia senang memberi dan berderma.

In Balinese:   LAKU API (lekad soma wage, anggara umanis, saniscara paing): demen mamedih, panes kenehne, yen ngraos tusing kenehanga malu, ia tusing rungu teken panampen anak, apa ane edotanga enggal engsapina.

In English:  

In Indonesian:   SUMUR SINABA (lahir minggu umanis, senin pon, selasa kliwon, rabu umanis, jumat wage): senang membantu orang, perilakunya lemah lembut dan perhatian, ia senang memberi dan berderma.

In Balinese:   LAKU BUMI (lekad anggara wage, saniscara kliwon, wrespati paing): demen siep, basangne bawak, demen mabebasan tur magujeg, yen lakar ngraos, tau-tau buung, raosne nyidang dadi kenyataan.

In English:  

In Indonesian:   SUMUR SINABA (lahir minggu umanis, senin pon, selasa kliwon, rabu umanis, jumat wage): senang membantu orang, perilakunya lemah lembut dan perhatian, ia senang memberi dan berderma.

In Balinese:   LAKU BINTANG (lekad redite kliwon, soma paing, wrespati umanis, sukra pon): tusing pati ngraos, kenehne alus, tusing nyidang makelo magadang, raosne maaji, pageh nyalanang kenehne, biasane tusing ngelah nyama, demen maadep-adepan.

In English:  

In Indonesian:   SUMUR SINABA (lahir minggu umanis, senin pon, selasa kliwon, rabu umanis, jumat wage): senang membantu orang, perilakunya lemah lembut dan perhatian, ia senang memberi dan berderma.

In Balinese:   Suba matemu, ngraos I Sampi. “Ratu Sang Prabu, titiang sayuwakti iwang, nyadia dados yunan i ratu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Apang nawang malaksana, ngraos, tur mapineh ane melah nganutin tetuek agama.”

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Makudang-kudang tata titi sane nenten dados kalaksanayang luire: nenten dados malaksana kaon, anak istri sane cuntaka nenten dados masiram iriki, nenten dados ngraos jaruh, nenten dados masiram nampeki genah suci ring kolam punika.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kene I Kambing muani ngraos teken kurenane. “Wih… Luh, Ida Sang Prabu maraga pawikan mirib sing uning katatwaning sastra.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Di subane I Raksasa mati, ditu lantas Sang Bima ngraos maduluran brangti, “Ih Iba Raksasa, tusing pesan Iba dadi ngamatiang pianak manusa, uli jani anggon patinget, Suudang Iba nadah-nadah manusa!

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ade pepatah ane ngraos care kene “uang bukanlah segalanya, tapi segalanya perlu uang".

In English:  

In Indonesian:   Kalau sudah seperti ini, mungkinkah hanya karena uang tiga juta kita kehilangan uang tiga ratus?