UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Literature Urati ring Pengungsi

From BASAbaliWiki
20220518T140825554Z123145.jpeg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
Reference for photograph
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.cnnindonesia.com%2Fgaya-hidup%2F20220327160927-269-776713%2Fpemilik-vila-beramai-ramai-sediakan-tempatnya-untuk-pengungsi-ukraina&psig=AOvVaw0GV-UB-wZyG8SQ37EEgvEl&ust=1652968988361000&source=images&cd=vfe&ved=0CAwQjRxqFwoTCKD40cyb6fcCFQAAAAAdAAAAABAD
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Pengungsi


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What is your attitude and responsibility to refugees who come to your area because of a conflict such as what's happening in Ukraine?

  Description


  In English

  In Balinese

  Orti indik rebat Negara Rusia miwah Ukraina sampun su w nten ring jagat . Kirang langkung sampun tigang sasih Rusia nglarang Agresi Militer ka Ukraina. Perang utawi rebat pastika ak h ngawetuang baya tur pikobet. Silih tunggilnyan inggih punika ngawinang ak h warga sipil matinggal utawi dados korban jiwa duaning w nten agresi militer. Lianan ring punika taler ak h warga sipil san ngungsi ka genah utawi negara san lianan mangdan prasida doh saking baya agresi militr . Manut ring data san sampun kapulpulang olih UNHCR United Nations High Commissioner of Refugees langkung ring limang yuta warga sipil Ukraina san ngungsi. Ak hnyan pengungsi punika sayan nincap santukan perang Ukraina sareng Rusia durung mawasta puput. Sak wanten ritatkala jagi ngungsi, para pengungsi puniki patut nganutin tata-titi utawi proses birokrasi san makw h tur m weh. Kahanan sekadi puniki san ngawinang pengungsi ngamolihang pikobet tur ngrasa inguh paling ngrereh genah san trepti. Para pengungsi pinaka silih tunggil korban perang pastika madu trauma, lianan ring trauma fisik pastika taler w nten trauma psikis Niki san ngawinang para pengungsi patut kauratiang pisan santukan para pengungsi taler madu Hak Asasi Manusia. Uratian puniki mabuat mangdan korban perang punika n nten malih nincap tur prasida lempas saking trauma. Uratian puniki patut kautsahayang olih pemer ntah tur maka sami para jana san w nten ring jagat santukan perang ngranjing ring pikobet global. Pinaka uratian san patut kasaratang inggih punika sekadi sandang, pangan, papan, obat-obatan, genah san becik pinaka jalaran ngwangun rasa aman para pengungsin . Para krama tur malih pemer nteh patut saling anut adung tur ngroyong ring utsaha nguratiang pengungsi puniki. Silih tunggil utsaha nguratiang pengungsi san prasida kasaratang olih krama pamucuknyan krama Indonesia inggih punika nyelehin daging-daging peraturan utawi undang-undang san w nten ring Negara Indonesia san muatang indik pengungsi saking dura negara. Para krama patut nyelehin daging undang-undang mangdan prasida ngincepang kaweruhan tur mangdan prasida malaksana san anut ring aturan ritatkala w nten pengungsi san ngungsi genahnyan . Pemer ntah taler patut mautsaha nglimbakang kaweruhan indik daging-daging undang-undang pengungsian punika malarapan antuk media cetak wiadin media sosial mangdan kaweruhan prasida katami olih maka sami para jana ring Indonesia. Salanturnyan ritatkala w nten pengungsi san ngrauhin genah iragan kapartama patut kauningayang indik identitas pengungsin raris kalanturang antuk nguningayang kaw ntenan pengungsi ring para prajuru desa utawi san lianan. Para krama miwah pemerentah mangdan sareng-sareng nyayagayang genah san becik, sandang, pangan, tur obat-obatan. Asapunika taler utsaha dados relawan inggian punika relawan kesehatan, sandang, pangan, wiadin relawan pemerdayaan komunitas terdampak perang. Relawan pemberdayaan komunitas terdampak perang puniki dados nglarang utsaha-utsaha san prasida ngicalang trauma para pengungsi pamucuknyan ring alt-alit . Silih tunggil utsaha ngicalang trauma punika marupa pendidikan, peplayanan, tur ngaw ntenang penglila cita ring genah pengungsian. Alit-alit kasarengin antuk pengungsi san lianan patut kaic nin peplajahan, motivasi, tur penglila cita mangdan prasida nempasin trauma san pinaka silih tunggil pikobet san patut kauratian ring para pengungsi mangdan prasida mawali ka jati mula. Sujatinipun perang pinaka pikobet global san ak h ngawetuang pikobet lianan inggian punika pikobet ring ekonomi, kesehatan, miwah san pinih baya inggih punika korban jiwa. Niki san ngawinang iraga sareng sami, para jana tur malih pamerentah patut sareng-sareng mautsaha mapikayun, ngraos, tur malih malaksana san becik mangdan n nten ngawetuang rebat bilih-bilih ngaw tuang perang. Asapunika taler patut sareng-sareng mautsaha urati teken para pengungsi mangdan para pengungsi punika madu genah san aman tur prasida lempas ring trauma perang silih tunggilnyan malarapan antuk pemberdayaan komunitas terdampak perang.

  In Indonesian