More beggars are seen in Bali today. How to employ and train them to get a better life? Post your comments here or propose a question.

Usaba Guling

20230718T014935797Z602093.jpg
Title
Usaba Guling
Photo Credit/Source
Artist / contributor
Gusti Cassper
Genre
Documentary
Related Place
Place Genah Potensial Desa Adat Timbrah Kabupaten Karangasem, Place Karangasem
The place does not exists yet in wiki, click to create it
Related rituals


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

In English

In Balinese

Usaba Guling utawi Usaba Dalem inggih punika silih tunggil upakara sane kalaksanayang nyabran warsa nemoning Sukra Pon Sasih Kawulu, ring Desa Timbrah, Karangasem. Ngusaba guling puniki sampun wenten saking nguni tur kapiletin olih krama Desa Timbrah pinaka sarana bhakti majeng ring Ida Bhatara Durga sane malinggih tur kasungsung ring Pura Dalem Desa Timbrah. Ngusaba guling puniki matetujon nunas karahayuan lan karahajengan. Lianan ring punika, taler pinaka angayubagia miwah matur suksma antuk paica Ida Sang Hyang Widhi Wasa, marupa asil gumi minakakadi tetanduran lan ubuh-ubuhan.

Kawastanin usaba guling saantukan ring upacara puniki, samian krama desane ngaturang be guling. Nanging nenten samian kapaksa utawi patut ngaturang guling bawi saantukan puniki sasidan-sidan, malantaran keneh sreda lan susrusa. Sane nenten mrasidayang ngaturang guling bawi, dados kagentosin antuk guling bebek. Ring Desa Timbrah wenten sawatara 850 kepala keluarga. Asing kepala keluarga punika ngaturang be guling mawinan be guling sane katur ring upacara puniki panyatusan akehnyane. Rikala nyanggra upacara puniki, krama desane samian epot saling tulungin nragiang sarana upakara miwah piranti sane pacang kanggen. Wenten sane nampah bawi lan bebek ring margine utawi ring umahnyane soang-soang. Nglantur nguling miwah matanding banten.

Wusan katur lan nglaksanayang sarana pamuspan sareng sami ring Pura Dalem, krama desane nyurud aturan punika. Be guling lungsurane lantas kapurak tur kaejotang mailehan minakadi ring krama desa sane nenten mrasidayang ngaturang guling.

In Indonesian