Kerukunan Umat Beragama Saat Nyanggra Rahina Galungan

From BASAbaliWiki
0
Vote
Title (Indonesian)
-
Title (Balines)
Kerukunan Umat Beragama Saat Nyanggra Rahina Galungan
Original title language
Balinese
Photo Reference
Fotografer
Photograph credit
Religion or culture
Category
SMA (high school)
Author(s) / Contributor(s)
 • I Gede Mahendra
Institution / School / Organization
SMA N 1 GIANYAR
Related Places
  Wikithon competition
  Harmony


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What can we do to maintain religious harmony?

  Videos

  Description


  In English

  In Balinese

  Om Swastiastu Ida dane para semeton sane banget wangiang titiang, sadurung titiang matur-atur amatra pinih riin titiang ngaturang Selamat Hari Raya Galungan lan Kuningan . Titiang rumasa bagia pisan polih matemu ring ida dane para semeton sinamian ring rahinane mangkin. tetujon pawilangane mangkin tan lian wantah jagi nguningayang indik nyanggra raina galungan sane jagi rauh. Sakewanten ampurayang pisan yan prade wenten makatuna langkung antuk titiang nyritayayang, titiang nunas geng rna sinampura. Sane jagi bahbahang titiang, inggih punika

  ngadayang pabaktian raina Galungan punika, lianan ring ngadayang pabaktian ring Ida Sang Hyang Widhiwasa, ring para leluhur minakadi para pitara-pitari, para dewatan iragane maka sami, pamekas ngadayang patingetan raina kamolihan dharma kalawan adharma.

  Rauhnyane rahina Galungan punika nangken 6 sasih utawi 210 rahina, inggih punika ri nuju Buda Kliwon wuku Dungulan.

  Mungguing runtutan pula pali rahina Galungan punika ngawitin sugihan Jawa, Sugihan Bali ri kenjekan rahina wrespati miwah Sukra wuku sungsang. tigang rahina sadurung Galungan kawastanin Panyekeban. ring rahina punika iraga patut ngawas raga, saantukan Shang Hyang Kala Tiga sampun turun, gumanti ngurabeda iriki ring jagate. kalih rahina sadurung Galungan kawastanin Penyajan, iraga taler mangda becik-becik makta pepineh, wicara miwah laksana mangda tan keni goda olih Sang hyang Buta Dunggulan. Benjangnyane kawastanin Panampahan, irika iraga matetampahan, minakadi: bawi, ayam, miwah sane lian-lianan jagi kaanggen aturan ring rahina Galungan punika. saantukan ring rahina Galungan punika Sang Hyang Kala sane mamurti, punika awinan kekaryanang caru lan abia kala mangda tan ngrudeg ring jagate.

  Ring rahina Galungan punika taler karentebin antuk penjor, katancebang ring ajeng lawangan pekarangane, pinaka lambang gunung Semeru utawi gunung Agung. Penjor puniki wawu dados kecabut sewusan Buda Kliwon Paang sane lumbrah kaucapang Pegat Wakan , saantukan ring rahina punika sampun wusan bebratane laminipun abulan pitung rahina 42 hari . Inggih wantah asapunika prasida antuk titiang mahbahang indik rahina Galungan punika. Om Shanti Shanti Shanti Om

  In Indonesian