Uratiang carik mangda Bali becik

From BASAbaliWiki
20231113T070107661Z968153.jpeg
0
Vote
Title
Uratiang carik mangda Bali becik
Affiliation
SMAN 2 Semarapura
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Bisnis.com
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

-

In Balinese

Lugrayang titiang ngaturang panganjali umat, om swastyastu.

Kaping ajeng suksma aturang titiang majeng ring ugrawakya antuk galah sane sampun katiba ring pasikian titiang. Para angga panureksa sane kusumayang titiang, Tim BASAbali Wiki sane wangiang titiang, miwah para sameton sareng sami sane tresna sihin titiang Bagia pisan manah titiang rahinane mangkin, duaning sangkaning pasuecan miwah asung kertha wara nugraha lda Hyang Widhi Wasa, titiang kaicen galah ngaturang sarin-sarin manah titiange ring lomba Wikithon puniki. Suksma aturang titiang majeng para angga panureksa miwah tim BASAbali Wiki sane sampun ngwacen sasuratan titiang.

Ring galah sane becik puniki, lugrayang titiang ngaturang pikobet sane patut kauratiang olih calon pemimpin bali inggih punika pikobet iwang ngawigunayang wewidangan carik ring Bali. Kawentenan jadma ring pulo Bali akeh miwah ngancan nincap sabilang warsa. Punika sane ngeranayang wewangunan ring Bali nincap kawentenannyane. Manut ring data Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, wenten 1.568 hektar carik sane makirang ulian iwang kawigunayang dados umah, hotel, miwah wangunan sane lianan. Yening akeh jadma sane ngewangun wangunan nganggen lahan carik, ring dija jadma Bali sami nanem entik - entikan? Ring dija jadma Bali ngerereh wit pangan sane jakti mudah tur becik?. Napi malih Bali medue adat utawi budaya mewasta seke subak sane wantah warisan dunia kapagehang olih UNESCO. Iraga pinaka jadma bali sepatutnyane nyaga lan ngelestariang budaya bali minakadi subak puniki mangda stata ajeg tur lestari.

Saking pikobet puniki, titiang ngaptiang para pemimpin bali sane pacang kapilih ring warsa 2024 mangda nguratiang indik pikobet iwang kawigunayangnyane wewidangan carik ring Bali mangda prasida puput. Wenten petang parindikan sane prasida aturang titiang majeng ring calon pemimpin Bali. Sane kapertama pemimpin Bali kaaptiang mangda ngicen ceciren marupa plang utawi tanda peringatan mangda nenten ngewangunin wangunan ring wewidangan carik punika. Kaping kalih aptiang titiang mangda pemerintah ngicenin sosialisasi ring desa - desa sane kari medue carik mangda nganutin undang - undang napi sane sampun wenten indik nyaga wewidangan carik. Sane kaping tiga pemerintah aptiang titiang mangda stata nuntun desa adat mangda mekarya awig-awig indik nyaga kawentenan carik. Sane kaping untat inggih punika aptiang titiang malih mangda pemerintah ngicenin wantuan marupa jinah, rabuk utawi sane lianan ring para pamacul petani . Usulan puniki patut uratiang mawinan yening para pamacul kaicen wantuan pamacul pacang nganggen anggaran punika anggen numbas bibit utawi sane lianan mangda ngemolihang hasil sane becuk. Punika mawinan para pamacul pacang sumengken teleb dados pamacul miwah nenten pacang ngadol cariknyane. Majanten sampun yening parindikan punika kamargiang, sinah pacang nincapang hasil panen ring bali, nglimbakang genah ngeruruh pangupa jiwa, nglestariang sumber daya alam SDA miwah ngerajegang adat lan budaya Bali mangda stata ajeg tur lestari.

Asapunika sane prasida aturang titiang ring galahe mangkin. Mugi-mugi napi sane aturang titiang puniki prasida dados uratian miwah dados dasar program kerja sane pacang kautamayang olih calon pamimpin sane jagi kapilih ring 2024.

Puputang titiang antuk parama santhi om santih santhi santhi om.

In Indonesian

-