How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Ngupapira Karesikan Jagat

20231130T073020633Z788759.jpg
0
Vote
Title
Ngupapira Karesikan Jagat
Affiliation
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Pinterest
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
SMKN 3 Sukawati
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Ngupapira karesikan jagat

Sane wangiang titiang para angga panureksa. Sapunika taler para semeton yowana sareng sami sane tresnasihin titiang. Om Swastyastu. Pinih ajeng ngiring ngaturang rasa angayubagia majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, duaning wantah sangkaning asung kerta waranugrahan Ida. Titiang asapunika taler ida dane prasida mapupul iriki ring sajeroning acara Wikithon Partisipasi Publik Bali Berorasi. Ring galahe sane becik puniki lugrayang titiang ngaturang pidarta utawi orasi sane mamurda ngupapira karesikan jagat. Yening maosang indik ngupapira karesikan jagat punika sujatine sampun munggah ring sastra agama hindune sane kabaos tri Hita Karana inggian ring widang palemahan. Pikobet indik karesikan jagat puniki sujatine sampun dados pikobet sane wenten saking dumun, sakewanten ngantos mangkin nenten prasida kaupapira sekadi sane kaaptiang. Ungkuran puniki ring Bali wenten pikobet indik luu Sampah sane pastika mapaiketan pisan ring karesikan jagat druene. TPA sane pinih ageng ring Bali inggih punika TPA Sarbagita ring suwung geseng sane mawinan andusnyane ngwetuang polusi ring wewidangan drika. Punika taler sane ngawinang ring makudang kudang rahina ungkuran truk sane muat sampah nenten kadadosang ngranjing irika. Kawentenan sekadi puniki sinah kasuen suen kawentenan luu utawi sampah sane ring paumahan, puri, gria sayan mapupul tur sayan ngakehang. Puniki pastika taler ngwatuang pikobet anyar ring wewidangan krama Bali. Kawentenan pikobet indik luu puniki sampun wenten saking dumun. Kawentenan parajanae sane nenten urati kari akeh pisan. Prajanae akeh sane kari seneng ngenahang luu ring genah sane nenten patut inggih punika ring tukad, selokan, miwah genah sane lianan sane ngawinang cemer wewidangan jagat druene. Punika taler prasida mawinan bencana alam minakadi banjir blabar ring wewidangan druene. Titiang pinaka yowana eling pisan yening indik ngupapira keresikan jagat wantah swadarman iraga sareng sami dados parajana Bali nenten wantah swadarman para sujanane manten. Sakewanten banget pangaptin titiange ring pamimpin Bali sane kajudi ring warsa 2024 madue program miwah kebijakan sane sayan urati ring kawentenan karesikan jagat druene utamanipun ring nguratiang luu ring wewidangan soang- soang. Punika taler banget pangaptin titiange mangda parajana ne prasida nginutin napi sane dados program, pawarah saking para sujana ne sami duaning sekadi sane kabaosang titiang wawu, ngupapira jagat druene wantah swadarman iraga sareng sami dados krama Bali. Ngiring sameton sareng sami eling ring karesikan jagat druene pinaka sekadi sane wenten ring agama Hindune ngeninin indik ajahan Tri Hita Karana. Yening sampun jagat druene lestari tur resik pastika kahuripan druene taler sayan becik. Inggih ida dane sane wangiang titiang, kadi asapunika prasida aturang titiang, dumogi wenten pikenohnyane. Matur suksma antuk uratiannyane, nenten lali taler titiang nunas gung rena pangampura pet prade napi sane aturang titinag iwawu wenten sane nenten manut ring kayun ida dane sareng sami. Pinaka pamuput atur puputang titiang antuk parama santih. Om Santih, Santih, Santih Om.

In Indonesian