What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

“Teks Orasi : Pemilu 2024”

20231130T015727861Z231944.jpg
0
Vote
Title
“Teks Orasi : Pemilu 2024”
Affiliation
SMA N 1 GIANYAR
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
INSTAGRAM
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Om Swastyastu, Sane wangiang titiang Ketua KPU Komisi Pemilihan Umum kadi asapunika taler jadmane sane lianan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ; Sane wangiang titiang para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Bapak Sekretaris Kabinet ; Sane wangiang titiang Ketua Bawaslu, Ketua DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu , Kapolri sane mangkin taler nyarengin antuk nyaga keamanan pemilihan ; Sane wangiang titiang Ketua KPU Kabupaten lan Kota, Ketua KIP Komisi Independen Pemilihan Kabupaten lan Kota se-Provinsi Bali. Para hadirin sane dahat suksmayang titiang, sane tan sida antuk titiang nyelehin siki siki. Warsa 2024 wantah galah sane mabuat pisan ring widang politik, duaning iraga ngalaksanayang partai demokrasi sane pinih ageng tur sinarengan ring warsa sane pateh: pemilihan presiden miwah wakil presiden, DPR, DPD, DPR. Salanturnyan , pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, miwah walikota miwah wakil walikota san kalaksanayang ring warsa san pateh, inggih punika warsa 2024. Indik puniki nenten ja dangan. Niki wantah pakaryan sane ageng sane jagi nentuang masa bangsa iraga, masa depan panegara iraga, antuk nglibatang para pamilet sane ageng pisan. Titiang percaya antuk pengalaman iraga sane sampun ngalaksanayang pemilihan sane sampun lintang, iraga madue kawruhan sane jangkep anggen nyiapang pemilihan 2024 sane becikan saihang ring pemilihan sane sampun lintang. Sane mangkin iraga patut ngawigunayang galah sane kantun nyantos mangkin antuk nincapang kapasitas teknis persiapan pemilihan, ngamecikang kakirangan sane wenten, ngamecikang pikobet-pikobet sane patut kacumpuin, ngamecikang pikobet sane wenten, ngamecikang kakirangan sane kantun wenten. Ngiring sareng-sareng muputang pikobet puniki. Ngiring sareng-sareng ngawangun inovasi mangda pemilihan puniki prasida becik, mangda proses miwah pikolihnyan prasida kasokong olih krama. Puniki mabuat pisan, indik puniki dados bukti. Antuk punika, wenten makudang-kudang parindikan jagi aturang titiang, sane jagi aturang titiang mangda kauratiang olih samian angga KPU. Kaping pisan, i raga patut mastikayang samian parilaksana ring soang-soang undagan antuk ngemargiang tata cara teknis. Puniki mabuat pisan. Sawatek lelampahan patut kadasarin antuk pidabdab sane patut. Puniki mabuat pisan angg n ngarepin miwah ngungkulin makudang-kudang pikobet san pacang metu. Kaping kalih, titiang patut ng lingin indik parindikan- parindikan san teknis prasida dados parindikan politik. Waspada pisan. Malih, indik teknis prasida dados politik, punika mawinan iraga patut waspada. Antuk punika, pastika sampun sayaga sarana miwah prasarana logistiknyane. Ngrencanayang tur laksanayangja sabdane punika sabecik-becikne, tur laksanayangja punika ring masa sane becik. Punika sane patut aturang tiang ring semeton. Sampunangja semeton melog-melog sesama bangsan iragane, kantos wenten sane tan nyak ninutin pitutur rauhang tiang ring semeton. Pikobet-pikobet alit puniki y ning iraga n nten becik-becik nguratiang, ngrampungang, prasida dados pikobet ring lapangan, dados pikobet ring lapangan. Lianan ring punika, mabuat pisan indik ngamargiang efisiensi miwah transparansi mangda samian prasida kaselehin. Pungkuran, tiang taler meled mangda iraga sareng sami, KPU nguatang pendidikan politik majeng ring.para kontestan miwah masyarakat. Puniki mabuat pisan. Lan saking dumun ngajak para pamilet mangda ngamargiang pemilu sane damai, pemilu sane jujur, pemilu sane berintegritas, lan nulak parilaksana sane nenten becik, sane demokrasi: nyebar fitnah, nyebar pidarta sane nyakitin, politik jinah miwah sane lianan. Iraga patut ngadorong kampanye kualitas sane nyaga demokrasi iraga, ngoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, ngutamayang_politik adu gagasan, adu nenten politik adu domba. Titiang mitaenang, punika sane jagi aturang titiang ring galah sane becik puniki. Suksma. Titiang puput. Dumogi Ida Sang Hyang Widhi Wasa ngamertanin iraga sareng sami, Om Santi Santi Santi Om.

In Indonesian