Mangdane Ipian I Anak Nenten Padem

From BASAbaliWiki
20240418T050725190Z803432.jpeg
0
Vote
Title
Mangdane Ipian I Anak Nenten Padem
Affiliation
SMA N 8 Denpasar
Regency/City
Denpasar
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Ida Ayu Sri Prihandani
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
SMA N 8 Denpasar
Location
SMA N 8 Denpasar
The place does not exists yet in wiki, click to create it


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

What solutions do you offer for the problems in your regency/city?

In English

In Balinese

Gizi, inggih punika kruna sane sampun ketah kauningin lan sering kapiragi nanging , napike sami sampun nguningin artinyane? Manut KBBI, Gizi inggih punika ajeng-ajengan san utama san kaperluang angg n pertumbuhan miwah kesehatan angga. Genah nutrisi puniki banget kaperluang olih pianak sane mayusa GoldenAge inggih punika yusa 0-5 tiban kantos masa pertumbuhan anak alit. Ajengan san madaging nutrisi sakadi Vitamin A, Vitamin B, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E miwah nutrisi san tiosan mabuat pisan ring anak alit san kantun ring masa pertumbuhan. Nanging yening anak alit kantun ring yusa Golden egg, pastika anak alit during mresidayang milin ajengan sane madaging nutrisi. Punika mawinan guru rupaka patut praktiyaksa ring ajengan, alit-alite druwene. Golden egg inggih punika masa san pinih mabuat pisan san patut kauratiang olih para guru rupaka, santukan ring masa puniki perkembangan puniki buat pisan ring i pianak. Wenten penelitian sane maosang yening 50 kawagedan manusa sampun kawangun ritatkala mayusa petang tiban. Ring masa puniki, perkembangan alit-alite kauratiang pisan, santukan rikala nutrisi nenten jangkep, alit-alite puniki pacang keni panyungkan san mawasta Stunting. Stunting inggih punika pikobet san ageng pisan ring Indon sia, Utamanyane ring Kota Denpasar stunting ring warsa 2023 presentase anak alit san keni stunting ngantos 20 . Stunting, silih sinunggil pikobet san banget mabuat ring anak alit miwah reramannyan . Rikala alit-alite keni stunting, akeh pisan pikobet sane pacang nibenin ipun, taler ring genah ipun meneng. Ring kasuen suen, prasida madados penyakit ring otak, ngawinang otaknyan n nten prasida nglimbak, metabolisme awaknyan n nten mamargi becik, miwah fisiknyan ngreredang. Rikala alit-alit ring Kota Denpasar sayan ak h keni Stunting, sapunapi panglimbak pariwisata, pendidikan, miwah san tiosan ring kota Denpasar prasida mamargi becik? Indik punika pacang ngawinang ak h parindikan ring D npasar, taler ring Bali. Akeh pisan pidabdab sane prasida kamargiang anggen ngicalang stunting, nanging yening iraga nyingakin ring kahuripan sarahina, sane pinih becik kalaksanayang inggih punika ngawerdiang rerama alit-alite indik nutrisi ngawit saking mobot nyantos embasnyane. Yening rerama sampun uning indik nutrisi, nincapang program posyandu ring makudang-kudang genah punika silih sinunggil sane patut kautsahayang santukan posyandu dados media sane raket ring Krama. Sasampun iraga nyingakin ring kauripan sarahina, iraga pacang prasida nyingakin ring widang teknologi. Santukan alit-alite mangkin sampun canggih pisan ring teknologi, program pendidikan berbasis game dados silih tunggil san banget ngwantu ngirangin stunting ring kota Denpasar. Dijake iraga ngaryanin game edukasi sane interaktif lan sane ngawinan anak alite seneng tur ngajahin indik nutrisi sane becik lan praktik kesehatan majeng ring alit alit lan rerama. Yening game puniki sida mikobetin parilaksanan alit alit druwene punika pacang kaicen wates galah miwah patut kauratiang olih rerama antuk pamargi verifikasi san patut kamargiang olih reraman ipune. Aplikasi puniki n nten ja wantah ngic nin paplalianan k manten, nanging taler ngic nin platform pendidikan indik nutrisi miwah kaperluan nutrisi anak alit san prasida kawac n miwah ngicengin poin, poin punika yening katukar sida manados jinah olih reraman ipune

In Indonesian

Property "SummaryTopic ban" (as page type) with input value "Stunting inggih punika pikobet sané ageng pisan ring Indonésia, Utamanyane ring Kota Denpasar stunting ring warsa 2023 presentase anak alit sané keni stunting ngantos 20%. Stunting, silih sinunggil pikobet sané banget mabuat ring anak alit miwah reramannyané. Rikala alit-alite keni stunting, akeh pisan pikobet sane pacang nibenin ipun, taler ring genah ipun meneng. Ring kasuen suen, prasida madados penyakit ring otak, ngawinang otaknyané nénten prasida nglimbak, metabolisme awaknyané nénten mamargi becik, miwah fisiknyané ngreredang. Rikala alit-alit ring Kota Denpasar sayan akéh keni Stunting, sapunapi panglimbak pariwisata, pendidikan, miwah sané tiosan ring kota Denpasar prasida mamargi becik? Indiké punika pacang ngawinang akéh parindikan ring Dénpasar, taler ring Bali." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.