How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

ring dija yowanane bali petang warsa malih

20231129T101331721Z769228.jpg
0
Vote
Title
ring dija yowanane bali petang warsa malih
Affiliation
SMK negeri 1 kubutambahan
Regency/City
-
Author(s)
  Category
  High School
  Year
  Photo Credit/Source
  Dayu gek Ratna
  Video Credit/Source
  School/Org (if applicable)
  Location


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

  In English

  In Balinese

  BALI BERORASI RING DIJA YOWANA BALI PETANG WARSA MALIH Ida Ayu Kade Ratna Yuanti Kadek Ditya Adi Sanjaya Luh Dita Susantari

  SMK NEGERI 1 KUBUTAMBAHAN TAHUN 2023 Ring Dija Yowanane Bali Petang Warsa Malih

  N nten w nten tata titi pastika maosang kija yowana Bali pacang lunga utawi kaw ntenan petang warsa ri wekasan. Maku h san ngawinang ngiusin pamutus jadma sakadi pendidikan, karir, minat praragan, miwah kahanan konomi taler sosial Bali. Sak wanten w nten minab makudang kudang pamargi san jagi kaambil antuk yowana Bali ri sajeroning petang warsa ri wekasan.

  W nten pepalihan makudang-kudang imba: 1. Pendidikan Lanjutan: Para yowanan ring Bali dados milih nglanturang pendidikan, ring universitas lokal, genah tiosan ring Indonesia, utawi ring dura negara. Nglanturang pendidikan ngic nin galah angg n nglimbakang kawagedan miwah kaweruhan san sayan teleb ring widang san kasenengin. 2. Karier ring Bali: W nten para yowana Bali minab milih ngawitin karier ring Bali. Pulo puniki ngic nin makudang-kudang genah pakaryan ring sektor pariwisata, perhotelan, seni miwah budaya, miwah sektor konomi tiosan. Para yowana Bali prasida ngrereh pakaryan san nganutin minat miwah kawagedan ipun . 3. Migrasi miwah Makarya ring Dura Bali: W nten taler para yowana Bali san milih ngrereh pakaryan ring dura Bali. Puniki kamargiang mangda prasida ngamolihang pengalaman san anyar, malajahin indik budaya miwah genah san matiosan, miwah nglimbakang jaringan profesional ipun . 4. Kewirausahaan: W nten taler para yowana Bali san pacang milih dados pengusaha. Bali madu genah san becik angg n nglimbakang bisnis, utamannyan ring sektor pariwisata, kuliner, miwah kerajinan. Para yowanan san madu pikayunan san melah ide kreatif lan minat ring widang bisnis prasida ngawitin utsaha ipun padidi tur prasida ngwantu ring panglimbakan ekonomi miwah sosial ring Bali.

  Nanging, punika wantah makudang-kudang imba. Pamuputnyan pamutusipun wantah ring para yowana Balin miwah sapunapi ipun ngrencanayang miwah nginutin tetujon ipun . San mautama pisan, inggih punika mangda anak alit madu kawagedan miwah semangat, samaliha meled malajah tur sayan maju, mangda sida muponin pangaptinnyan . lingang ja, mungguing solah miwah putusan sameton prasida mauwah-uwah sajeroning galah mamargi. San pinih utama inggih punika satata sayaga ring pauwahan, malajah saking pengalaman, miwah satata nginutin pikayunan miwah manah soang-soang.

  Pangapti Majeng Calon Pemimpin Bali:

  1. Prasida ngawinang para yowana bali nyarengin ring sektor pertanian, mangda sayan akeh sane kayun nandur miwah nenten ngadol sawahnyane anggen industri miwah pariwisata. 2. Madu pangresep san dahat mautama indik kaw ntenan pariwisata bali miwah manggihin peluang-peluang anyar ring industri, pariwisata, nglimbakang kreativitas, miwah nincapang daya saing Bali pinaka tetujon wisata utama. 3. Madu visi jangka panjang san kukuh antuk nyaga kalestarian alam miwah palemahan Bali, sakadi kaasrian pasisi, terumbu karang, taler budaya sane lianan. Punika mawinan iraga pinaka krama Bali patut prasida nyaga kalestarian alam miwah ngirangin dampak negatif pariwisata ring palemahan. 4. Calon pemimpin bali mangda prasida nglimbakang sektor pariwisata sane nglantur. Ipun patut prasida ngwangun sarana sane becik, inggian ring widang transportasi, genah masandekan, miwah srana sane tiosan sane nyokong pariwisata.

  In Indonesian