How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Luu Plastik

20231113T232235055Z591871.jpeg
0
Vote
Title
Luu Plastik
Affiliation
SMAN 1 SIDEMEN
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
https://www.mongabay.co.id/2019/07/02/inilah-data-dan-sumber-sampah-terbaru-di-bali/
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Om Swastiastu. Sane wangiang titiang para angga panureksa.Sapunika taler,para semeton yowana sareng sami sane tresna sihin titiang. Pinih ajeng ngiring ngaturang rasa angayubagia ring Ida sang Hyang Widhi Wasa duaning sakaning Asung Kertawaranugrahan Ida,titiang ngiring ida dane sareng sami prasida mapupul iriki sajeroning acara Wikithon Partisipasi Publik Bali Berorasi.Ring galahe sane mangkin lugrayang titiang ngaturang orasi

Para sameton yowana sareng sami,ring galahe sane becik puniki lugrayang titiang ngaturang pikobet sane urgen pisan ring bali mangkin inggih punika pikobet luu plastik. Bali mangkin katiben pikobet ageng ngenenin palemahan.Baya ageng puniki rauh saking luu plastik. Ring segara sampun kakeniang mikroplastik sane ngeranjing ring ulam tur ajeng-ajengan malakar antuk bulung tur tasik. Ring ngemargiang kahuripan sekadi mangkin, ritatkala kemajuan jaman sampun n nten prasida nambakin sinah pikobet san nyarengin utawi ngikutin sinah pacang ak h. Kemajuan jaman sinah mapikenoh ngawerdiang kahuripan tur nincapang kesejahteraan utawi kasukertan idup para wargan .Sekadi sampun kabaosang ring arep pikobet san nyarengin ring kemajuan kahuripan sekadi mangkin san dados unteng ring guratan lengkara san kawedar niki wantah indik luu utawi mis plastik. Ring kahuripan sekadi mangkin luu plastik sinah sampun dados pemandangan sawai-wai. N nten w nten san n nten uning tek ning luu plastik punika. Luu plastik utawi sering kabaos sampah plastik wantah sampah produksi san dados pikobet san pelik utawi dados masalah ring kaw ntenan palemahan i raga. Sampah plastik sekadi sampun nututin kahuripan i raga sareng sami, conto san i raga patut kayunin inggih punika sami sane ngasilang sampah plastik Matumbasan napi ja san mangkin sinah ngawetuang luu plastik,numbas ajengan kaic n tas san mebahan plastik minakadi tas kr sek,k nten taler y ning matumbasan sekancan alat-alat kecantikan sinah tas kr s k san angg n genah,napi malih krama utawi wargin kari ak h san ngawag ngutang luu plastik. Got san sepatutn genah embahan toya y ning sabeh ak h angg na tongos ngengkebang luu plastik. Sekancan luu san w nten jeg kasampatang tur kagenahang ring got ring sekancan sisi margi. Wargin marasa lah tur aluh n nten nyak tuyuh san penting luun n nten pasl ngkat dadosn got angg na genah luu. Napi mawinan asapunika niki prasida kacingak y ning w nten sabeh ak h pisan got meluah ulian tongosn majalan sampetan ulian w nten luu boya ja luu plastik k manten ngantos luu tiyosan numplek irika. Napi malih luu plastik san marupa botol sinah jagi ngawinan got pacang sampet,nika sampun san ngawetuang banjir ritatkala sabeh rauh. Pikobet puniki pikobet i raga sareng sami,titiang ngaptiang mangde pemimpin Bali sane pacang kapilih ring warsa 2024 mangda nguratiang indik baya luu plastik ring Bali.Pemimpin Bali kaaptiang mangda prasida ngicen solusi ring pikobet luu plastik sane wenten ring Bali.

Inggih wantah sapunika sane prasida aturang titiang, kirang langkung titiang nunas ampura tur puputang titiang antuk parama santi. Om Santhi, Santhi, Santhi, Om.

In Indonesian