What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Literature Saling Membantu Pasti Bagus

20220518T125425152Z463711.jpeg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
Reference for photograph
https://news.detik.com/internasional/d-6075500/pbb-lebih-dari-6-juta-pengungsi-tinggalkan-ukraina?_ga=2.233744349.272440899.1652878296-2138428364.1599211520
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Pengungsi


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What is your attitude and responsibility to refugees who come to your area because of a conflict such as what's happening in Ukraine?

  Description


  In English

  In Balinese

  Kawentenan konflik ring Ukraina ngaenang sami jadma sane wenten irika magedi tur jejeh tekening konflik punika. Ak h jadma irika sane keweh tur paling ngalih tongos ngungsi krana tongos ngungsi kidik. Konflik Rusia sareng Ukraina puniki nenten ja madue pikobetnyane, punika wantah ngarebutang wilayah. Kawentenan konflik punika ngaenang Negara-negara sane nenten madue konflik sareng sayaga duaning konflik utawi perang punika pastika wenten sane nganggen sejata lan rudal. Jadma-jadma sane ten madue kapentingan tur kaiwangan ring konflik punika sareng keni tur ngaenang bahaya. Sampun ak h sane dados korban ring konflik punika, korban akeh sane dados tentara tur polisi, sareng wenten korban sane lianan, sekadi anak alit, bajang tur sane sampun lingsir. Iraga pinaka warga Negara Indonesia sane madue dasar Negara sane mawasta Pancasila. Pancasila punika kadadosang dasar ring rakyat Indonesia, wenten daging Pancasila sane maosang indik Kemanusiaan yang Adil dan Beradap , punika pinaka dasar iraga patut nulungin lan saling tulung tekening sapa sira sane mapitulung. Ring konflik piniki pastika iraga patut nerima lan ngaryanin tongos pangungsian ring para korban konflik, pemerintah patut uning tur ngaryanin tongos pangungsian lan ngwantu napi manten sane kaperluang olih para korban. Wantuan sekadi bahan pangan tur sandang pastika penting mangda para pengungsi ten kirangan ajengan. Wantuan hunian punika pastika sane paling penting utawi umah warga sane kaanggen dados posko lan tongos sane lianan sekadi bale banjar, bale wantilan miwah sane lianan. Lianan punika pastika malih wenten sarana kaanggen mabersih-bersih. Wantuan-wantuan pangan lan sandang punika pastika kapolihang ring warga Indonesia sane sadia ngwantu sane madue bahan sandang sane lebih utawi tan maanggen, lianan punika kadadosang malih sane madue jinah lebih lan wenten sane ngwantu anggen jinah kadadosang lan kapupulan punika sane kaangen ngwantu sane durung polih wantuan. Sasampunne punika, malih pemerintah pastika wajib nyaga para pengungsi olih para dokter minakadi wenten sane sungkan, lan para polisi lan tentara mangda para pengungsi nenten jejeh tur takut. Para pengungsi saking dura Negara pastika wajib uning ring kawentenan awig-awig ring Indonesia mangdane tan wenten sane ngendah-ngendah. Yening para pangungsi saking dura Negara nglanggar hukum san sampun kakaryanin olih guru wisesa utawi pemerintah irika patut I raga tegas. Yen sakadi punika pastika sampun wenten dampak positif miwah dampak negatif sane kapolihang. Dampak positifnyan sakadi I raga pinaka warga Negara Indonesia sampun membangkitkan rasa tolong menolong sesama manusia, membangkitkan rasa kebersamaan, tidak membeda-bedakan suku,ras dan agama. Lianan ring dampak positif pastika wenten dampak negatifnyan silih tunggilnyan pastika ring ekonomi. Ten akidik nelahang dana anggen para pengungsi nanging saking pemerintah pastika sampun wenten solusi indik dana puniki. Imbannyan nunas wenten donator san jaga nyumbang dana. Wenten sanen nten cumpu antuk kawentenan warga Negara asing sane ngungsi. Wantah akidik minabang titiang pengungsi ring Ukraina jaga ngungsi ring Indonesia krana meweh pengungsi rauh ka Indonesia, lianan punika pastika sampun pikobetnyane ring surat-surat, transportasi. Yening para jana ring Ukraina jaga ngungsi ring Indonesia, sampun sapatutyan pemerintah nyagayang awig-awig ring pengungsi punika, taler I raga patut plapan krana akeh minabang wenten pikobet-pikobet. Pengungsi saking dura Negara pastika tan akeh sane mresidayang ngungsi iriki ring Indonesia minab wenten sane tan madue surat-surat, lan jinah kaangen ka Indonesia.

  In Indonesian