The influence of the G20 presidency on the social life of the Balinese people

From BASAbaliWiki
20221111T055520994Z912334.jpg
Title (Other local language)
Kawentenan Parikrama Presidensi G20 Majeng ring Tata Titi Kahuripan Krama Bali
Photograph by
-
Author(s)
Affiliation
SMK KERTHA WISATA DENPASAR
Category
High School
Reference for photograph
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Description


  In English

  In Balinese

  Om swastyastu Gumine mangkin sedeng tusing luung, keto masih Indonesia, apa buin gumi Baline. Iraga mekejang tuah anak belog, tusing ngelah gelar, tusing ngelah kekuasaan. Kewala iraga nawang napi masalah sane sampun wenten ring gumi Baline punika. Yen kal tuturang, nyeh atine, yen sing tuturang terus gen jejeh atine. Apa buin iraga dadi nak belog, sing bise memunyi care anake sane ngelah gelar, pasti munyi iraga kel sing gugune ajak anak liannan. Tiang dot pesan ngorang mekejang masalah puniki ngajak pemerintah e, apa bise gelis seger gumi puniki. Sakewala napi men dadi arepang teken deweke sane tiwas niki. Mekejang cara sampun alihin tiang, liwat google, youtube, miwah sane lianan, kanti tiang makatang sane mewasta BASAbali Wiki, silih sinunggil platfrorm sane ngemaang jaminan keamanan lan dados tongos ngemaang penampen unduk isu-isu publik. Napi nika isu public? Isu public tusing ja lian,wantah pakeweh gumi sane setata dadi ortaan kramane ring gumi. Ada sane dingehe teken pemerintahne tur kaalihang panepas. Nanging ade masih pakeweh sane tuah dadi orta paturu kramane. Yen tolih cara jani, isu public sane sedeng gencarne dadi orta krama Baline punika tuah isu penutupan margi krana wenten acara G20 . Penutupan jalan puniki dados orta krama Baline, napi mawinan punika? Krana ulian penutupan margi puniki, akeh krama sane nenten mrasidayang ngranjing utawi makarya, santukan wenten peraturan ganjil genap. Sakewala ,wenten dampak positif sane krasayang olih Baline puniki, minakadi Bali lakar terus terkenal ke mancanegara krana acara G20 puniki. Lantas napi kaitan isu puniki teken platform BASAbali Wiki punika? BASAbali Wiki punika wantah platform sane mendorong krama Bali antuk ngukuhin miwah ngelestariang bahasa, budaya, lingkungan, politik miwah sane lianan, ento masih apang kramane nyak ngemang pendapat utawi ngemang solusi. Kanti ked jani sampun akeh anake sane sampun ngakses BASAbali Wiki punika, ring irika iraga dados nganggen fitur kamus 3 bahasa, Inggris, Indonesia, miwah Bali, games lan tongos pesamuhan, lan wikithom. Uli fitur punika, iraga ngidang ngemaang kontribusi apang nyidayang ngelestariang jagat bali puniki . Semeton sareng sami dados ngemaang penampen indik isu-isu sane sedeng gencar ring gumine. Semeton sareng sami dados masih ngemiluin lomba utawi games sane kaadaang olih wikithon punika, bisa masih nekaang hadiah ring platfrom punika. Ulian BASAbali Wiki niki iraga sareng sami prasida nawang napi isu sane sedeng gencar ring Baline puniki, tur uli ruang komunitas sane wenten ring BASAbali Wiki iraga sareng sami prasida ngasilin karya-karya. Tiang nunas matur suksma majeng ring BASAbali Wiki punika krana sampun prasida hadir ring tengah-tengah iraga, ulian nika iraga uning napi sane viral ring gumine. Klungkung Semarapura, kirang langkung tiang nunas geng rena pengampura. Puputang titiang antuk parama shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti Om.

  In Indonesian