UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Literature Tempat Yang Baik Untuk Korban Konflik

From BASAbaliWiki
20220518T112852832Z134294.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
Genah Becik Korban Konflik
Photograph by
Author(s)
Affiliation
general
Reference for photograph
Dailymail.co.uk
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Pengungsi


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What is your attitude and responsibility to refugees who come to your area because of a conflict such as what's happening in Ukraine?

  Description


  In English

  In Balinese

  Sampun sue negara Rusiane maperang sareng negara Ukrainane. Ngawit saking negara Rusia sane nglaksanayang invasi ring Ukraina duk pinanggal 24 februari warsa 2022 sane ngranayang konflik sane kaon pisan ring sajebag jagat Eropa. Perange puniki mapengaruh pisan ring perekonomian jagate. Ajin lengise menek santukan ring kawentenan konflik puniki mapengaruh majeng kapiambengnyane pasokan lengis saking Rusia sane pinaka silih sinunggil pemasok lengis ageng ring jagate. Santukan ajin lengise menek, sampun pasti ajin barang sane lianan taler menek. Ius saking konflik Rusia lan Ukraina puniki nenten ja karasaang olih negara-negara ring jagate manten. Ius sane paling keras pastika karasaang olih warga ring negara Rusia taler Ukraina. Akeh wargan ipune sane padem taler akeh ngungsi ka negara lianan. Negara-negara sane katuju olih para pangungsi Rusia miwah Ukraina minakadi Polandia, Hongaria, Moldova, Slowakia, Rumania, miwah akeh malih negara lianan sane misadia nerima pengungsi konflike puniki. Yening ring dinane pungkuran wenten pengungsi saking Rusia utawi Ukraina sane jagi ngungsi ka Indonesia punapi sapatutne iraga? Yening sakadi titiang pengungsi saking Rusia utawi Ukraina sane jagi ngungsi ka Indonesia patut katerima santukan iraga sakadi manusa patut saling tulungin, patut ngelah rasa welas asih majeng ring anak lianan sane keni sengkala. Upaminyane iraga wenten ring posisi para pangungsi konflik punapi ja rasane yening nenten wenten genah sane aman anggen idup pastika iraga lakar sebet taler marasa tertekan pisan. Nanging mangda iraga mrasidayang nampung pengungsi-pengungsi punika ring Indonesia, iraga patut nyiagayang magenepan mangda kondisinyane aman terkendali santukan perange puniki nenten pasti pidan jagi puput. Sane kapertama pastika perlu kapersiapang indik genah nampung pengungsine puniki. Ring dija pengungsine puniki jagi kagenahang mangda genahe punika becik utawi layak taler mangda nenten mengganggu masyarakat sekitar. Yening iraga madue umah sane nenten kagenahin dados kaicenin pangungsine nongos sementara irika. Salanturnyane indik kabutuhan idup sakadi ajeng-ajengan, panganggo, miwah sane lianan taler patut kapikayunin ring dija danane punika. Yening dana anggen kabutuhan pengungsi jagi kaambil saking angggaran negara patut kauratiang mangda kebutuhan ring negara padidi nenten kakirangan. Indik pendanaan pengungsi puniki iraga pinaka warga negara Indonesia dados ngwantu pemerintah antuk nglaksanayang donasi marupa jinah, panganggo, buku-buku, miwah sane lianan. Kawentenan virus covid ring aab jagate mangkin taler patut kapikayunin mangda nenten ulian wenten pengungsi sane terpapar covid mrasidayang ngranjing ka Indonesia ngaryanin klaster baru raris malih menekin kasus covide ring Indonesia. Dukungan psikologis taler patut kaperluang olih para pengungsi pinih utama para anak alit miwah anak lingsir. Iraga mrasidayang ngwantu unduke punika antuk malaksana becik majeng para pangungsi minakadi ramah ngucapang hello yening matemu sareng pengungsi, nakenang gatra, miwah sane lianan mangda pengungsi punika nenten marasa asing miwah mrasidayang marasa sakadi ring umah padidi. Antuk pengungsi sane magenah ring pos pengungsian, iraga prasida ngaryanin program kunjungan sane kalaksayang olih para sukarelawan. Ring pos pengungsianne para sukarelawan punika mrasidayang ngibur para pengungsi, ngajak alit-alite maplalianan, ngadaang acara sane seru, miwah ngaryanin balih-balihan budaya minakadi igel-igelan, drama, wayang mangda para pengungsi nenten marasa med ring pengungsian miwah iraga mrasidayang nglimbakang budaya iragane. Programe puniki nenten perlu kalaksanayang sabilang minggu santukan iraga pastika taler madue kasibukan. Kalaksanayang pindo sabilang bulan manten sampun becik anggen nukung psikologis para pengungsi.

  In Indonesian